De Blokkendoos viert tienjarig jubileum

SCHIJNDEL - Kinderopvang De Blokkendoos aan de Europalaan 20 in Schijndel viert komende zaterdag het tienjarig jubileum. Eigenaar Rita van den Dungen runt samen met een vast team het kinderdagverblijf.

De Blokkendoos biedt opvang aan kinderen tot vier jaar. Er zijn twee groepsruimten. Op drukke dagen kunnen de kleinsten samen met een pedagogisch medewerker in hun eigen ‘rustige’ ruimte de dag volgen. Wanneer er minder kinderen zijn, wordt de groep samengevoegd tot een zogenoemde ‘verticale groep’.  

Klein team
Bij Kinderopvang De Blokkendoos is een klein, vast team aan het werk met de kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid om de groep kinderen te begeleiden. Ze werken met verschillende thema’s die herkenbaar zijn voor de jonge kinderen. Rita van den Dungen: “Er is weinig verloop van personeel, de pedagogisch medewerkers zijn vaste gezichten op de groep. Iedereen kent iedereen, alle kinderen kennen alle medewerkers en omgekeerd kennen de pedagogisch medewerkers  ook alle kinderen. Er is veel warme overdracht naar de ouders en de kleinschaligheid betekent ook dat we met korte lijntjes kunnen werken.”.

Flexibiliteit
“Kinderopvang De Blokkendoos is op aanvraag open. Is het kind om 7.00 uur aangemeld, dan zijn wij om 7.00 uur open. Ook kan men bij ons de uren afnemen die men nodig heeft. Als ouders bijvoorbeeld van 10.00  tot 15.00 uur opvang nodig hebben, dan kan dat. Dan worden er vijf uren in rekening gebracht. De flexibiliteit gaat nog verder. Sommige gezinnen hebben de ene week veel opvang nodig, de andere week juist heel weinig. Dit is allemaal mogelijk bij De Blokkendoos. Er wordt achteraf een rekening opgemaakt van de afgenomen uren. Deze manier van opvang afnemen kan de ouders op jaarbasis veel voordeel opleveren”, aldus Van den Dungen.

V.V.E. en Uk en Puk
Op dit moment volgen alle medewerkers een scholing V.V.E. (Vroege Voorschoolse Educatie). Hiermee worden ze nog beter opgeleid om kinderen met een taalachterstand te helpen en begeleiden. De scholing hangt samen met het thema ‘Uk en Puk’, speciaal ontwikkeld voor kinderen tot vier jaar.

Wet- en regelgeving
De laatste tien jaar is er veel veranderd met betrekking tot de wet- en regelgeving in de Nederlandse kinderopvang. “Jaarlijks voert gemeente in samenwerking met de G.G.D. (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) een inspectie uit. Er zijn er geen tekortkomingen aangetoond in het inspectierapport. Ook hebben we bij De Blokkendoos een Oudercommissie in huis en is er regelmatig overleg met de andere Schijndelse kinderdagverblijven”, besluit Van den Dungen.
Zaterdag 5 november van 10.00 tot 13.30 uur staat de deur van De Blokkendoos open voor alle belangstellenden en zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen. De medewerkers en de directie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Kinderopvang de Blokkendoos
Europalaan 20
5481 JE Schijndel
T. 073 - 54 95 883

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl