Brabander geeft bij autoverzekeringen vergelijken bovengemiddeld veel kilometers op

 

Brabanders die een particuliere personenauto bezitten, rijden jaarlijks relatief veel kilometers. Dit blijkt uit onderzoek van Independer. Uit de analyse van miljoenen vergelijkingen van autoverzekeringen is verder gebleken dat Brabanders nog niet verwachten minder te gaan rijden ondanks de (versoepelde) intelligente lockdown.

 

Aantal kilometers kan van invloed zijn op premie autoverzekering

Automobilisten die hun autoverzekering vergelijken wordt (vrijwel) altijd gevraagd naar een geschat aantal kilometers dat jaarlijks gereden zal worden. Verzekeraars krijgen hiermee een beter beeld van het rijgedrag, en kunnen daardoor een betere risico-inschatting maken. Over het algemeen geldt dan ook; hoe hoger het geschatte aantal kilometers, hoe hoger de premie. Automobilisten geven dit aan met behulp van ‘kilometerschalen’.

 

Landelijk geeft 20,3 procent van de Nederlanders aan; tot 7,5 duizend kilometer te rijden. 28 procent rijdt 15 duizend kilometer of meer. 7,2 procent rijdt naar eigen zeggen meer dan 25 duizend kilometer en 3,8 procent geeft aan meer dan 30 duizend kilometer te rijden.

 

Meer opgegeven kilometers in Brabant

In Brabant geldt dat er -ten opzichte van de landelijke statistieken- relatief minder mensen zijn die lagere aantallen kilometers rijden. Er zijn daarentegen naar verhouding juist meer mensen die hogere kilometer aantallen rijden.

 

In de afstanden tot 7,5 duizend kilometer (19,4 procent) en tussen 7,5 duizend en 10 duizend kilometer (18,2 procent); zijn Brabanders naar verhouding minder ‘vertegenwoordigd’. Echter: hoe hoger de kilometerstaffel, hoe meer Brabanders afwijken van de rest van het land. 25,5 procent van de Brabanders rijdt meer dan 15 duizend kilometer per jaar, maar 7,5 procent rijdt meer dan 25 duizend kilometer per jaar en 3,9 procent geeft zelfs aan meer dan 30 duizend kilometer te rijden.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl