Geen vierde kliko voor plastic

MEIERIJSTAD -De gemeenteraad van Meierijstad heeft een stokje gestoken voor het plan om een vierde kliko voor plastic te introduceren. CDA, PvdA en VVD dienden een amendement in om het ophalen van plastic in de bekende plastic zakken te handhaven. “Uit de eerder gehouden enquête blijkt dat deze manier van afvalinzameling 75 procent van de mensen goed bevalt. En we moeten handhaven wat goed is”, zei Coen Hendriks van het CDA.

De gemeente moet haar afvalbeleid voor 1 januari 2019 geharmoniseerd hebben. Onder afvalbeleid valt afvalinzameling, afvalverwerking, de milieustraten, kringloopinzameling, papierinzameling, bedrijfsafval, afval bij scholen en verenigingen, afvalscheiding in de openbare ruimte, medisch afval en zwerfafval. Donderdagavond ging het in de raadsvergadering specifiek over afvalinzameling.

Geschrapt
Het voorstel van het college is om restafval binnen de bebouwde kom eens per vier weken op te halen, GFT eens per week en PD (plastic en drinkkartons) eens per twee weken in een nieuwe container. Dat laatste moet op last van de raadsleden, die unaniem instemden met het amendement, dus geschrapt worden. Verantwoordelijk wethouder Van Rooijen was daar niet blij mee. “Wij leggen de lat hoog omtrent duurzaamheid. Om een voorbeeld te noemen: het ongedierte is aantoonbaar toegenomen door de afvalzakken, ook een reden om voor een container te kiezen.”
Ondanks zijn verweer stemde de voltallige gemeenteraad, ook Van Rooijens eigen VVD-fractie, voor het amendement. Voornaamste argumenten tegen de container die hierin worden benoemd, zijn de kosten die de aanschaf van containers met zich meebrengen, de kans dat de restwaarde van genoemde aanschaf (uitgaande van een afschrijving van 10 jaar) bij gewijzigd beleid moet worden afgeboekt en dat Meierijstad in de regio de enige gemeente is die voor inzameling van PD via containers opteert.

Tussenstap
Van diverse kanten kreeg Van Rooijen ook nog het verwijt dat er geen toekomstbestendig afvalplan ligt. Zoals Lars van Asseldonk van Lijst Blanco verwoordde: “Wij zien dit voorstel als tussenstap. Er zitten goede dingen in, maar het zal beter moeten. Ook na de amendementen is het volgens ons nog steeds geen sterk stuk. We verwachten dat er snel een beter, up-to-date en toekomstbestendig afvalbeleidsplan komt.” Ook een amendement over het ophalen van GFT in het buitengebied - minder frequent dan in de bebouwde kom - haalde het. Iedereen stemde voor, behalve de PvdA.
Van Rooijen: “Er zit wel degelijk een visie achter: het is onze taak om te komen tot een beter afvalbeheer en dat richten we verstandig in. Nu hebben we het over afvalinzameling in de bebouwde kom. Later komen andere onderwerpen aan de orde.”

Propje
Afvalinzameling blijft verder een kwestie van inzet van de bewoners, die het afval scheiden tenslotte moeten doen. VVD’er Frank-Jan van Zutven kreeg de lachers nog op zijn hand toen hij citeerde uit een aflevering van Keek op de Week van Van Kooten & De Bie: “Er zijn twee groepen mensen: zij die een propje zien liggen, het oprapen en bij zich steken en zij die dit niet doen.”

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl