Raadsleden willen snel actie voor sociale woningbouw

SCHIJNDEL - Het kwam uiteindelijk niet tot het aannemen van de motie, maar over één ding zijn alle raadsleden van de gemeente Meierijstad het eens: er moet een inhaalslag gemaakt worden voor de sociale woningbouw.

De motie werd vorige week tijdens de raadsvergadering ingediend door de PvdA, Hart voor Schijndel, de SP en D66. Het college werd met de motie onder meer aangespoord om prioriteit te geven aan het beschikbaar stellen van voldoende bouwgrond en om andere maatregelen te nemen, zoals het zo snel mogelijk leveren van bouwvergunningen. “Deze motie is niet nodig, want we zitten er al bovenop en zijn volop bezig”, zei verantwoordelijk wethouder Eus Witlox. “We zijn met de corporaties in gesprek, bezig met een onderzoek naar woonbehoeften en vernieuwende woonvormen. Wij voelen de urgentie ook. Volgend jaar leggen we een woonvisie én een uitvoeringsplan aan u voor en we maken prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen. Ik snap uw ongeduld, ik ben ook ongeduldig. Wacht nog een maand of twee, dan weet u echt meer.”

Onnodig nijpend
Niet alle raadsleden namen genoegen met deze woorden van de wethouder. Zoals Thijs van Zutphen van Lijst Blanco: “De wethouder zou deze problemen al lang moeten kennen en er al lang concrete oplossingen voor moeten hebben. De situatie in de sociale sector blijft onnodig nijpend en wij vinden dat de wethouder snel met concrete oplossingen moet komen.” Arie de Zwart van PvdA Meierijstad wil niet nog langer wachten: “We willen aanjagen en dat signaal afgeven, vandaar deze motie.” SP’er Kees van Limpt sloot zich daar bij aan: “Dit is nou al de zoveelste uitstelexercitie. We horen al jaren ‘we zijn hier mee bezig, dit loopt al’ enzovoorts. Met oeverloos gepraat bouw je geen huizen.” Zijn partijgenoot Tonnie Wouters stak de hand deels in eigen boezem: “Dat er te weinig sociale woningbouw is, is mede de schuld van de politiek. Daarom is het nu ook onze verantwoordelijkheid hier keihard op in te zetten.” 
Desondanks kreeg de motie geen meerderheid en moet de gemeenteraad inderdaad nog een maand of twee te wachten, zoals Witlox voorstelde.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl