Gemeenteraad akkoord met subsidie voor verduurzamen woningen

MEIERIJSTAD - Huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen, kunnen daar vanaf 1 januari subsidie voor aanvragen bij de gemeente Meierijstad. Niet alle partijen stemden tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week met dit voorstel in. “Symboolpolitiek en een hapsnap-maatregel”, zei Kees van Limpt van de tegenstemmende SP.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat Meierijstad in 2050 een energie-neutrale gemeente moet zijn. De maatregel voor de subsidie op verduurzaming van bestaande woningen is het resultaat van een motie die in april is ingediend door de fracties van Hart voor Schijndel, D66 en CDA. Met de motie werd het college verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van vrijstelling van leges voor energie-neutrale bouw of verbouw, de financiële consequenties in beeld te brengen en het resultaat in het voorstel voor de leges te verwerken.

Particuliere eigenaren
Vrijstelling/kwijtschelding van (bouw)leges is volgens burgemeester en wethouders om meerdere redenen niet het juiste middel hiertoe. De focus bij stimulering van verduurzaming moet volgens het college vooral liggen bij die groep eigenaren die het minst in staat is om maatregelen te treffen (particuliere eigenaren van bestaande woningen). Woningcorporaties, commerciële verhuurders en eigenaren van bedrijven kunnen de kosten van verduurzaming namelijk verdisconteren (mee laten tellen) in hun business case.

Symboolpolitiek
De SP stemde tegen het voorstel. Kees van Limpt: “Dit voorstel vinden we symboolpolitiek. Er ligt geen visie onder en het is een hapsnap-maatregel. Van de subsidie voor duurzaamheid zal driekwart naar de welgestelden gaan, zo was vorige week te lezen in de Volkskrant. Ons voorstel is een totaalplan op te stellen, in plaats van er nu een onderdeel doorheen te jassen en onszelf dan op de borst te kloppen.” Naast de SP stemde ook de VVD-fractie niet met het plan in. De partij van wethouder Van Rooijen, die nota bene duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, zei bij monde van Frank-Jan van Zutven dat duurzaamheidsmaatregelen wat de partij betreft zonder subsidie moeten plaatsvinden.

Maatregelen
Maatregelen die voor de subsidie in aanmerking komen zijn spouwmuur-, gevel-, bodem-, vloer- en dakisolatie, hr++-glas, triple glas, zonneboiler, zonnepanelen, zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen, sedumdak, pelletkachel en een warmtepomp. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt hiervoor per jaar een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl