Uitvaartcentrum Landgoed De Denneboom

SCHIJNDEL - Groen licht voor uitvaartcentrum Landgoed De Denneboom

De weg lijkt vrij voor een uitvaartcentrum op landgoed De Denneboom, gelegen aan de Gestelseweg op de grens van Schijndel en Sint-Michielsgestel. De gemeentefracties stemden donderdag tijdens de commissievergadering vrijwel unaniem in met de voorliggende plannen, waardoor het landgoed de cultuurhistorische en natuur-waarden behoudt, er een crematorium wordt gevestigd en een natuurbegraafplaats wordt gerealiseerd.


Het landgoed bestaat uit een villa, boerderij, landerijen en natuurterreinen. De villa en boerderij zijn gemeentelijke monumenten. Landgoed De Denneboom is al zeven generaties eigendom van de familie Van Rijckevorsel. Pauline van Rijckevorsel sprak donderdagavond de commissieleden toe. Ze ontdekte de helende werking van het landgoed tijdens het ziekteproces en overlijden van haar moeder. “Gevoed door deze ervaring vroeg ik Bijnen Uitvaartverzorging of het landgoed een dependance zou kunnen worden van hun onderneming. Het bleek dat de onderneming al jaren op zoek was naar een locatie voor een crematorium met een uniek concept: maximaal drie uitvaarten per dag waarbij mensen een dagdeel de tijd krijgen om afscheid te nemen, in plaats van na een uur weer buiten te staan. Onze wensen en plannen sloten perfect bij elkaar aan.” Later werd in het plan ook een natuurbegraafplaats opgenomen. Van Rijckevorsel: “We zien als familie niet alleen de redding van het landgoed, we zien het landgoed er ook mooier op worden. De boerderij wordt gerestaureerd, schuurtjes worden opgeruimd en het Engelse landschapspark wordt hersteld. Ook wordt in de toekomst goed voor het landgoed gezorgd door een speciale stichting.” Deze stichting wordt geen eigenaar, maar beheerder van het landgoed.

Eeuwige rust

Alleen Gemeentebelang Meierijstad zei niet in te zullen stemmen met het voorstel. De andere partijen spraken hun medewerking uit. Hart voor Schijndel had lang stilgestaan bij het thema natuurbegraven, zei Laurens van Voorst. “Er ontstaat steeds meer weerstand tegen natuurbegraven, onder meer omdat ‘de mens een vuilnisvat is dat de grond ernstig vervuilt’, aldus professor Lucas Reijnders.” In het plan staat ook dat mensen op de natuurbegraafplaats ‘eeuwigdurende rust’ krijgen. Van Voorst: “Dat lijkt ons niet slim. Nederland is simpelweg te klein hiervoor. Stel je voor dat straks iedereen dat wil. We hopen dat de initiatiefnemers dit punt willen overwegen.”

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl