Badmintonclub Schijndel brengt historie in kaart

SCHIJNDEL - Al sinds enige tijd is de Heemkundekring werkzaam met de lokale sportverenigingen om samen de geschiedenis van de clubs voor het nageslacht vast te leggen. Aan de hand van een aantal onderwerpen en vragen proberen we het verleden in kaart te brengen. Dat is voor een belangrijk deel ook nu gelukt met de badmintonclub, die opgericht werd op 1 oktober 1970. Grote stimulator was het echtpaar Jan en Mieke Elmans, die de liefde voor deze sport overdroegen toen zij in Schijndel kwamen wonen. Tegelijkertijd was er ook al een groepje bezig onder de naam 'Alico', maar na enige tijd zocht men elkaar op en kwam er op 1 januari 1972 een fusie tot stand onder de naam 'Badminton Club Schijndel', ook wel B.C.S. genoemd.

Namens de Heemkundekring werd de coördinatie van dit project begeleid door Henk van den Dungen. Hij zegt hierover: "Ook hier hadden we te maken met een leemte in het archief, die niet zo snel in te vullen was. Het blijft opmerkelijk, in het algemeen te constateren, dat er bij diverse verenigingen soms hele happen historie zijn verdwenen. Dit komt toch regelmatig voor en zeker vaker bij verenigingen, die geen eigen clubhuis hebben. Gelukkig is er met wat spitwerk ook wel weer het een en ander boven water te krijgen. Het toont wel aan dat een centrale aanpak, met een centrale opslag van het archief, zijn waarde voor de verenigingen zal bewijzen."

De werkgroep bestond uit twee leden van de vereniging, die als echte clubkanjers beschouwd mogen worden. Als clubcoördinator was er Henry Pijnenburg, al vele jaren en op vele fronten erg actief in de vereniging. Hij was diverse jaren voorzitter, langdurig competitieleider en momenteel is hij de clubarchivaris. Hij zegt: "Dit laatste vormde een prima aansluiting met dit project. De aanpak van de Heemkundekring is een schot in de roos. Het archief krijgt even alle aandacht en het resultaat is een compact en overzichtelijk geheel."

Daar is Jan Elmans het geheel mee eens. Hij is naast oprichter van de club ook erelid. Was 18 jaar voorzitter, erevoorzitter, districtsvoorzitter, trainer en onderscheiden met gouden, zilveren en bronzen spelden en medailles. Hij memoreert: "Het was ook heel interessant om een duik in het verleden te nemen, waarbij vele herinneringen boven kwamen. Dat voelde wel heel warm aan."

In de 47 jaren dat de club bestaat waren er 9 voorzitters in functie, waarvan Jo Putmans de eerste was. Vanaf 2013 is Wouter van Voorthuijsen de huidige voorzitter.
De club kon rekenen op een grote aantrekkingskracht en in de periode 1985 tot 2005 lag het ledenaantal tussen de 250 en 300 personen. Zoals momenteel bij meerdere clubs het geval is daalt het ledenaantal en nu telt men 100 senioren en 30 junioren.
Er vielen vele successen te vieren, zowel individueel als in teamverband met b.v. het landskampioenschap van Heren-1 in 1997. De vereniging telt 14 ereleden, wat o.a. betekent dat er veel leden zijn die zich sterk maken in het clubgebeuren. De senioren startten met één baan boven het voormalige overdekte zwembad, waar nu Bizzi is gevestigd. De junioren speelden bij Alico in De Vink. Vanaf 1 oktober 1970 wordt er gezamenlijk gespeeld in de Sporthal. Als clubhuis fungeert de kantine daar. De club organiseert vele activiteiten naast de trainingen en wedstrijden en dat alles draagt bij aan een sterk en gezellig groepsgevoel.

De vereniging vermoedt dat bij oud-leden ook nog wel foto's en archiefmateriaal aanwezig zou kunnen zijn. Men wordt verzocht om daarover contact op te nemen met Henry Pijnenburg: e-mail: henry.pijnenburg@outlook.com 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl