Stichting Bloemenwijk, het nieuwe wijkgebouw

SCHIJNDEL - Dinsdagavond 27 februari werd tijdens de gemeenteraadsvergadering gesproken over de ontwikkelingen omtrent het nieuwe wijkgebouw van de Bloemenwijk. Met op de tribune een flink aantal bewoners van deze Schijndelse wijk. De bouw van een nieuw wijkgebouw is belangrijk op de Boschweg.

Uit onderzoek is gebleken dat renovatie van de Kajuit geen optie is. De neuzen van zowel de bewoners van de Bloemenwijk als de gebruikers van de huidige locaties, stonden dezelfde kant op. Het plan, ontwikkeld door Frank Mulkens (onafhankelijk projectleider) om een nieuw wijkgebouw ter grootte van 689 vierkante meter te bouwen op de plaats van de oude Vossenberg werd in juni 2017 gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Nu blijkt dat het College de plannen voor dat oorspronkelijke plan aan de kant heeft geschoven. Zij willen nu onderzoek doen naar twee nieuwe mogelijkheden. Een veel kleinere variant van een nieuwbouwproject en de optie om alsnog de Kajuit te renoveren.

Woonservice Boschweg
Vanuit de de wijk kregen drie sprekers elk vijf minuten de gelegenheid de raad toe te spreken. Als eerste Dhr. Huusman van Woonservice Boschweg. Hij pleitte voor het behoud van één woonservice op twee locaties. Het Gasthuis op Boschweg zuid-west en een nieuwe locatie op Boschweg noord-oost. Dat kan volgens hem zowel de locatie Kajuit als oude Vossenberg zijn. Huusman vindt dat de twee locaties heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Het ene gebouw leent zich voor andere activiteiten dan het andere. Volgens hem werd eerder het Gasthuis als ‘bedreiging’ gezien, wat het zeker niet is. Hij ziet een meerwaarde in twee gebouwen, vindt dat ze elkaar kunnen aanvullen.

Stichting Bloemenwijk
Mevr. Van Drunen spreekt namens de bewoners van de Bloemenwijk. Als antwoord op de vorige spreker zegt zij dat samenwerking zeker gewaardeerd wordt, graag zelfs. Volgens haar ligt het probleem meer bij het vaststellen van de locatie. Het oorspronkelijke plan, ontwikkeld door Frank Mulkens, was om een nieuw wijkgebouw van 689 vierkante meter te bouwen op de plek van de oude Vossenberg. Later is dit gewijzigd, nu zou het ineens een pand van 535 vierkante meter worden. Van Drunen geeft aan dat de bewoners achter het oorspronkelijk plan staan, zij willen dit graag behouden. Het vertrouwen van de bewoners richting de gemeente lijkt beschadigd. Waar eerst alle neuzen dezelfde kant opstonden is er nu zeker sprake van verdeeldheid.

KBO Boschweg
Tot slot was het woord aan Dhr. Gevers van KBO Boschweg. Hij licht de motivatie van de huidige gebruikers van de Kajuit toe. “Het lijkt erop dat wij persé de Kajuit willen behouden. Aan de ene kant klopt dat, we zien de Kajuit als een knusse huiskamer waar veel sociale contacten zijn ontstaan. Aan de andere kant begrijpen wij ook heel goed dat de Kajuit niet de eeuwige jeugd heeft.” Volgens Gevers waren alle betrokkenen voorstander van het plan wat door Mulkens ontworpen is. “Wij zijn van mening dat het wijkgebouw van de hele Boschweg hoort te zijn, niet alleen van de Bloemenwijk.”

Deskundigen
Aansluitend aan deze korte motivaties kwamen verschillende deskundigen aan het woord. Zij hebben getracht zo goed mogelijk uitleg te geven over de gang van zaken tot nu toe. Mevr. Geers (voormalige gemeente Schijndel) en Dhr. Mulkens schetsen het verloop tot nu toe aan de hand van een tijdlijn. Mevr. Smeekens van Woonmeij is voorstander van het bouwen van sociale huurwoningen (appartementen) in combinatie met een nieuw wijkgebouw. Dit plan lijkt goed te vallen bij de wijkbewoners. Mevr. Van der Laan van gemeente Meierijstad benoemde de verschillende scenario’s zoals die er nu liggen:

1      Een nieuw wijkgebouw bouwen van 689 vierkante meter, met behoud van een tweede locatie op Boschweg zuid-west (het Gasthuis)

2      Een nieuw wijkgebouw bouwen van 535 vierkante meter, met behoud van een tweede locatie op Boschweg zuid-west (het Gasthuis)

3      Een nieuw wijkgebouw bouwen van 900 vierkante meter, bestemd voor de totale wijk, zowel noord-oost als zuid-west.

4      Het verbouwen van de Kajuit, met behoud van een tweede locatie op Boschweg zuid-west (het Gasthuis)

5      Niets doen

Vervolgens schetste ze een samenvatting integrale weging. Hieruit viel op te maken dat vanuit maatschappelijk en ruimtelijk inzicht, optie 1 en 2 als beste uit de bus komen. In de optiek vastgoed en qua financiën lijkt optie 4 of 5 de beste keuze.

Gaandeweg het proces van de afgelopen tijd lijken de spelregels veranderd. De burgerparticipatie is niet beloond. Er is nu een belofte gedaan richting de wijk. In april neemt het College een besluit, daarna wordt het in juni besproken in de raadsvergadering.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl