Heemkundekring neemt afscheid van Frans Abrahams

SCHIJNDEL - Toch een grote stap voor Frans Abrahams. Na ruim zeventien jaar nam hij maandag afscheid als voorzitter van Heemkundekring Schijndel. In zijn afscheidswoord: "Ik heb het niet alleen gedaan. De leden en de werkgroepen deden het werk en ik hoefde het alleen in een net pakje aan te kondigen.” Misschien is dit toch iets te bescheiden voor een jarenlange tomeloze inzet.

Van Beemdhut naar ’t Spectrum
Abrahams startte in 2001 als voorzitter van de toen een beetje in slaap gesukkelde Heemkundekring. Er waren weinig leden en een zwakke financiële situatie. Vergaderen deed men in de Beemdhut en collecties waren bij leden thuis opgeslagen. In ’t Spectrum kreeg de Heemkundekring een eigen plek waarin de collecties een plaats kregen. Regelmatig werden heemmanifestaties georganiseerd, bijvoorbeeld over Jansen de Wit. Men begon de betekenis van de Heemkundekring in te zien als serieuze partner van de gemeente.

Skinlelogie
Door het organiseren van lezingen, de Skinlelogie cursus, publicaties, speciale projecten en medewerking aan lokale media zoals de DeMooiSchijndelkrant groeide de bekendheid én het ledental. Ook de samenwerking met andere kringen zowel binnen als buiten Meierijstad intensiveerde.

Waardering
Nu Abrahams binnenkort 80 wordt, vindt hij het tijd, de voorzittershamer over te dragen. Vele heemkundeleden en andere belangstellenden kwamen afscheid nemen. Wethouder Eric van den Bogaard kenschetste Abrahams in zijn toespraak als “een erudiet man, een krachtige persoonlijkheid, met een krachtige en overtuigende stem.” Otte Stroucken, bestuurslid van Brabants Heem, reikte Abrahams de Brabantse erfgoed ereonderscheiding uit. Zoals Stroucken aangaf: “Frans heeft ontzettend veel gedaan. Als je het nagaat is hij vele tienduizenden uren in touw geweest voor het Brabantse erfgoed. Daarom als blijk van waardering namens Brabants Heem deze speciale provinciale onderscheiding, het zilveren draaginsigne met oorkonde.”

Heemkundepluim
Diverse Schijndelse prominenten zoals oud-burgemeester Jetty Eugster spraken Abrahams toe in een film en roemden zijn kwaliteiten. Ook werd de vrijgekomen tijd al meteen geclaimd: volgens vriend Roel Praagman moet Abrahams meewerken aan een boek over de Meierij terwijl Henk Beijers bij de historische werkgroep een plekje vrijhoudt voor Abrahams. Zuster Lidwina Beckers memoreerde het geweldige spreekvermogen van Abrahams: “Frans kan zo enthousiast over iets vertellen, dat hij zelf gelooft dat het waar is.” Namens de vereniging kreeg Abrahams de Heemkundepluim, in de vorm van een kunstwerk, overhandigd als dank voor zijn grote verdienste voor de Heemkundekring en het erfgoed van Schijndel.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl