Principeverzoek Boschweg 114 t/m 118 te Schijndel

SCHIJNDEL - De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de kerk en de pastorietuin naar woningbouw aan de Boschweg 114 t/m 118 te Schijndel. De planlocatie bevindt zich binnen het bestemmingsplan ‘Plancontour Boschweg Zuid-West 2010’ en is bestemd met maatschappelijke doeleinden, begraafplaats, voortuin en achtertuin. Binnen deze bestemmingen is het oprichten van woningen niet toegestaan. Het herbestemmen naar wonen kan onder voorwaarden voor maximaal 8 levensloopbestendige woningen. Het stedenbouwkundig concept moet nog verder te worden uitgewerkt. Het is de voorkeur dat dit samen met de omwonenden gebeurt.
Het college verleent onder voorwaarden medewerking aan woningbouw in de pastorietuin aan de Boschweg 114 t/m 118 te Schijndel.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl