Team Meierijstad en CDA openen deuren voor para-commercie

MEIERIJSTAD - CDA Meierijstad is buitengewoon blij met nieuw beleid voor feesten en partijen in dorpen waar geen passende horeca is gevestigd. Hierdoor hoeven bruiloften en koffietafels niet meer kilometers ver van huis te worden gegeven, maar kan het gewoon in eigen dorp.

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jongstleden gaf de fractie van Team Meierijstad ook aan dat verenigingen en wijk- en dorpshuizen behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent para-commerciële activiteiten. Om helder te krijgen wat er speelt bij belanghebbenden, heeft de fractie informatie opgehaald bij de besturen van verenigingen en dorps- en wijkgebouwen. De verkregen informatie heeft als basis gediend voor concrete vragen die tijdens de raadsvergadering zijn gesteld aan de wethouder. De fractie van Team Meierijstad vroeg helderheid over concrete aanvullende mogelijkheden om, naast drie vrijgestelde dagen, meer activiteiten te mogen organiseren. Om duidelijkheid te creëren deed de wethouder tijdens de raadsvergadering de toezegging om een duidelijke handzame instructie voor de verenigingen, wijk- en dorpshuizen beschikbaar te stellen.

Coen Hendriks van de CDA-fractie legt uit: “Voor de fusie konden de inwoners van bijvoorbeeld Keldonk of Boerdonk, geen grote partij geven omdat er daar geen passend horecabedrijf zit. Wel is er in beide dorpen een ontmoetingscentrum met zaalruimte, maar om reden van oneerlijke concurrentie was dat daar niet toegestaan. Dat is nu anders en daarmee een extra impuls voor de leefbaarheid.” Activiteiten in relatie tot carnaval en de kermis blijven toegestaan in de buurt- en dorpshuizen.

Met deze aanpassing in de APV zijn de mogelijkheden voor partijen van persoonlijke aard goed geborgd. Per jaar en met een verplichte melding vooraf, mogen er drie dagen commerciële activiteiten in een paracommerciële instelling plaatsvinden. Hier bovenop mogen onder bepaalde omstandigheden  bijeenkomsten van persoonlijke aard gevierd worden.  “En dan gaat het dus om de wensen van eigen inwoners en om bijeenkomsten met een bijzonder karakter. Bijkomende afspraak is tevens dat er, indien relevant, overleg heeft plaatsgevonden met de commerciële horeca. Een bruidspaar heeft daarmee altijd de mogelijkheid om in eigen dorp een feestje te bouwen”, aldus Hendriks.

Tot slot deed de wethouder de toezegging om de werking van de nieuwe verordening te toetsen en zal medio 2019 een evaluatie plaats vinden, waarbij de sportraad en de besturen van verenigingen en dorp- en wijkgebouwen betrokken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl