Gemeenteraad besluit over duurzaamheidsvisie

MEIERIJSTAD - De komende jaren probeert gemeente Meierijstad verspilling tegen te gaan, te zorgen voor meer groen en biodiversiteit en meer duurzame energie op te wekken. Dit en meer staat in de duurzaamheidsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma dat donderdag 8 november aangeboden wordt aan de gemeenteraad. 

In het voorwoord van de visie schrijft wethouder Harry van Rooijen het belangrijk te vinden dat er concrete doelen bedacht worden. Volgens hem is het aan de gemeente mensen te inspireren. “Onze grond- en fossiele brandstoffen raken op en we hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden.”

Practice what you preach
In de visie worden een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo moet onder andere de bewustwording onder inwoners groter worden. Het is de bedoeling dat duurzaamheid tastbaar en voelbaar wordt. Verder moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De gemeente zegt verder burgerparticipatie belangrijk te vinden. Verenigingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven moeten samenwerken. 
Het college heeft een duurzaamheidsvisie opgesteld aan de hand van drie duurzaamheidsthema’s. Energiek & Verantwoord, Circulair & Schoon en Klimaatbestendig & Biodivers. Deze thema’s zijn afgeleid van de zeventien Global Goals van de Verenigde Naties. Doelen die mondiaal nagestreefd moeten worden zodat de wereld duurzamer wordt.

Energiek & Verantwoord 
De gemeente start in 2019 met het opstellen van een duurzaam inkoopbeleid. Dat betekent dat er bij inkoop van producten of diensten ook gelet wordt op de afvalfase van een product of dienst. Daarnaast wordt er samen met de energiecoöperatie een lokaal energieloket opgericht. Daar kunnen inwoners terecht als ze vragen hebben over duurzame energie en besparingsmaatregelingen. Ook wordt samen met de waterschappen onderzocht hoe rioolslib ingezet kan worden als duurzame brandstof.

Circulair & Schoon 
Het college zet volop in op het voorkomen van zwerfafval. Het is zelfs de bedoeling dat er in 2030 helemaal geen zwerfafval meer is. Dit moet gebeuren door zogenaamde ‘duwtjes in de goede richting’. Er worden dan omstandigheden gecreëerd die leiden tot gewenst gedrag. In de duurzaamheidsvisie wordt het voorbeeld genoemd van voerstapjes op het trottoir die je leiden naar de afvalbak. Daarnaast gaat de gemeente inzetten op voet- en fietsverkeer. Dit willen ze bijvoorbeeld doen door aansluiting te zoeken op de provinciale snelfietsroutes.

Klimaatbestendig en biodivers 
De gemeente wil haar inwoners stimuleren hun huis en tuin te vergroenen. Dit kan gebeuren door financiële prikkels, zoals korting op een regenton. In het kader van practice what you preach wil de gemeente haar eigen geschikte daken vergroenen, dat voor meer biodiversiteit en groenbeleving moet zorgen. Daarnaast gaat de gemeente haar eigen bermen inzaaien met bij-vriendelijke bloemen.

Vegetarische borrelhapjes en gratis bomen
Het raadsvoorstel werd vorige week al besproken in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Daar waren de partijen over het algemeen positief over de visie. Maar er waren ook wat kritische noten. Zo vindt Frank-Jan van Zutphen (VVD) dat het goed is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, maar dat de bedrijven en inwoners zelf toch echt het meeste moeten doen. Lars van Asseldonk (Lijst Blanco) vraagt zich af hoe realistisch het streven naar een zwerfafvalvrije gemeente is. Sikko Oegema (PVDA) vindt dat de gemeente aandacht moet blijven houden voor de uitstoot van methaan en vraagt de wethouder dit broeikasgas te blijven monitoren. Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel) stelt voor dat de borrelhapjes na de raadsvergadering voortaan vegetarisch zijn en Gertjan Hobert (D66) vindt dat iedere nieuwe inwoner een gratis boom van de gemeente moet krijgen. De duurzaamheidsvisie wordt als het goed is tijdens de raadsvergadering als bespreekstuk behandeld op 8 november.

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl