Vijfentwintig jaar historische werkgroep

SCHIJNDEL - In de jaren ’40 van de vorige eeuw werd in Schijndel al een begin gemaakt met de oprichting van heemkundekring Hertog Jan II en sloot een kleine groep belangstellenden zich aan ter behartiging van kunst, cultuur, historie en dialect. Het was toentertijd binnen Brabant een soort golfbeweging en er ontstond een sneeuwbaleffect, de ene na de andere kring werd opgericht, wat heden ten dage is uitgemond in zo’n kleine 130 heemkundekringen. 

De koepelorganisatie Brabants Heem begeleidt al die kringen naast andere Brabantse instanties die de zorg voor het Brabants erfgoed als hoofddoel hebben. In 1983 kreeg de Schijndelse Kring meer status en werd het een vereniging met rechtspersoonlijkheid en gingen werkgroepen aan de slag. De kring telt nu ruim 240 leden.
Vanaf 3 juni 1993 heeft Henk Beijers als coördinator de historische werkgroep geleid die tot op de dag van vandaag belangrijke inspanningen levert om de historie van Schijndel boven water te halen. Een enorme klus als je bedenkt dat het om vele meters archief gaat zoals het oude dorpsarchief van de Schijndelse schepenbank (1530-1811) waarbij vaardigheid in het lezen van oud schrift een absolute must is, het archief van de gemeente Schijndel in drie edities nl. 1811-1930, 1930-1960 en 1960-1990, het parochiearchief van de Servatiusparochie (1305-1990), het tiendarchief van de faculteit Leuven die sinds 1545 een rol speelde binnen de Schijndelse parochiekerk, notariële stukken over de 17de tot 20ste eeuw, allerlei overheidsarchieven waarin Schijndelse informatie opduikt, historische kranten vanaf de 17de eeuw, rechtbankregisters, kadasterstukken vanaf 1832, kortom te veel op om hier op te noemen.

Gedurende die 25 jaren hebben veel werkgroepleden zich actief ingezet. 
Alles wordt digitaal opgeslagen en de onderzoeksresultaten worden geplaatst op de website: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl 
Het is weliswaar monnikenwerk maar het is voor de Schijndelse gemeenschap zeer de moeite waard, zeker als je bedenkt dat de groep voortdurend bouwstenen aandraagt voor een variatie aan publicaties hetzij in artikel- of boekvorm. Die bouwstenen hebben de laatste jaren ook hun vruchten afgeworpen in het kader van heemkundige activiteiten als het ontwerpen van 28 attentiestenen van veelal verdwenen gebouwen die her en der in het plaveisel zijn ingemetseld, 34 historisch getinte spoorplaten die gelegd zijn binnen een gedeelte van de oude tramrails door de Hoofdstraat, teksten voor enkele DVD’s zoals die rond de verfilming van Schijndelse volksverhaal over het ‘Sleutjesspook’ en van ‘de Goede Moordenaar’ met een terugblik op de periode tussen 1898-1936 toen er een tram door het centrum reed. Ook zijn teksten voor informatiebordjes aangeleverd bij de serie zitbanken in het buitengebied van het dorp met hun middeleeuwse veldnamen. Een historische werkgroep die er dus echt toe doet en binnen onze heemkundekring van onschatbare waarde is. 
In het kader van dit jubileum zal op 10 en 11 november 2018 (openingstijden: 10 november van 11.00 tot 17 uur en 11 november van 10.00 tot 17 uur) een grote heemmanifestatie gehouden worden ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel waar absolute publiekstrekkers te zien zullen zijn met de première van de nieuwe film over Jansen de Wit en de 56 foamborden met daarop de Canon van Meierijstad die samen met de andere heemkundekringen in Meierijstad is gemaakt. 
In 't Spectrum liggen expositiewijzers waarop een plattegrond en alle informatie staat. 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl