Seniorenraad Meierijstad boekt succes met projecten

MEIERIJSTAD - Seniorenraad Meierijstad heeft met hun projecten goede resultaten behaald. Een paar voorbeelden van onlangs geboekte successen geeft hen een steuntje in de rug.

Wanneer iemand 24-uurs zorg ontvangt van een zorg- instelling in de gemeente krijgt deze zorgverlener toegang tot de woning. Dit gebeurt vaak via een zogenaamd sleutelkluisje. Het doel is om uniforme en vooral veilige en betaalbare kluisjes voor toegang tot de (zorg)woning te krijgen. 
De projectgroep heeft de 80 kluisjes die door de voormalige gemeente Schijndel in eerste instantie beschikbaar waren gesteld, bij de aanvragers gemonteerd. Intussen blijkt dat er veel meer kluisjes nodig zijn dan die 80. Vandaar dat Seniorenraad Meierijstad een verzoek bij de Wethouder voor Ouderenbeleid heeft neergelegd om nog eens 20 extra kluisjes beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft de gemeente positief gereageerd op dit verzoek en zijn de nieuwe kluisjes besteld. Zo kan de projectgroep Sleutelkluisjes weer verder met het gratis monteren van de kluisjes.

Wonen met Gemak (Woonscan)
Met enige regelmaat wordt de projectgroep ‘Wonen met Gemak’ benaderd om bij Senioren in de Schijndel en Wijbosch een technische en bouwkundige woonscan uit te voeren. Door het ter plaatse controleren van de huiselijke omstandigheden wordt een woonadvies opgesteld waarbij alle onderwerpen, zoals veilig en levensbestendig wonen in huis grondig worden benoemd. 
Het succes van het vorig jaar gestarte project heeft bij veel inwoners de gedachte opgeroepen hun woning toch maar eens te laten controleren. In veel gevallen werden de adviezen door de bewoners ter harte genomen en zijn er werkzaamheden uitgevoerd die het woongenot verbeteren. Zowel particulieren als de woningcorporaties hebben dankbaar gebruik gemaakt van het rapport. 
De projectgroep heeft besloten om zolang er vraag naar is, onder dezelfde voorwaarden, een dergelijke scan uit te voeren. Aanvragen voor een woonscan worden door de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's) verzameld, beoordeeld en zo nodig in opdracht gegeven. 
Kijk voor meer informatie op: www.seniorenraadmeierijstad.nl 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl