Seniorenraad Meierijstad uit zorgen bij raadsleden

MEIERIJSTAD - Seniorenraad Meierijstad uitte haar zorgen en problemen vorige week bij raads- en fractieleden. De raad heeft vele plannen en projecten en zou graag zien dat het college sneller is met het nemen van besluiten.

Bij de oprichting van Seniorenraad Meierijstad is afgesproken dat zij minimaal één keer per jaar om tafel zitten met raads- en fractieleden om een aantal zaken te bespreken. Vorige week was het weer zo ver en kwamen veregenwoordigers van de verschillende politieke partijen naar Veghel om te luisteren naar de belangenorganisatie.

Beslissingen 
De informatieavond lijkt hard nodig te zijn, want de Seniorenraad had een hoop te bespreken. Met veel projecten kunnen zij namelijk niet vooruit, doordat het college nog geen beslissingen heeft genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mantelzorgwoningen die gebouwd kunnen worden zodat hulpbehoevenden makkelijker zorg van naasten kunnen krijgen. Om zo’n woning te mogen bouwen is een medische verklaring van een adviseur nodig, maar die is volgens de Seniorenraad moeilijk te verkrijgen. De raad wil dat de gemeente soepeler met de wet omgaat. “Ik kan me voorstellen dat er gevallen zijn waar mensen niet zo’n zware behoefte aan hulp hebben, maar er wel een bepaalde behoefte is”, zei Eric de Goeij van de Seniorenraad eerder tegen deze krant. De Seniorenraad wil dat de gemeente de Verordening overneemt die in Bernheze geldt, waar 55-plussers automatisch een vergunning krijgen. Wethouder Witlox zei te kijken naar andere mogelijkheden, maar pas in april 2019 een beslissing te kunnen nemen.

B’onsthuis
Hetzelfde geldt voor de voortgang van het project B’onsthuis. De Seniorenraad wil met dit project zorgen voor wooncomplexen waar ouderen samen onder één dak wonen en onder andere een woonkamer en keuken delen. Voor dit project hebben al driehonderd geïnteresseerden zich aangemeld en de Seniorenraad heeft al een aantal locaties op het oog, bijvoorbeeld op de Papaverstraat. “Het probleem is dat het bestemmingsmatig nog niet rond is en de gemeente nog niet weet wie het project gaat uitvoeren”, zegt Ben Merx van de Seniorenraad. Dit is vervelend volgens hem, omdat er veel mensen geïnteresseerd zijn in de voortgang van het project.

Teleurgesteld
Dan is er ook nog de blijverslening waar een beslissing door het college over genomen moet worden. Het gaat om een regeling met de gemeente, die eventueel een aflossingsvrije hypotheek zou kunnen geven aan ouderen tegen een gunstige rente. De hypotheek wordt dan verrekend op het moment dat de woning verkocht wordt of op het moment dat degene die de lening kreeg, overlijdt. Ook hier wordt waarschijnlijk een besluit genomen als in april de woonvisie wordt uitgewerkt. De Seniorenraad loopt dus vast op deze gebieden, terwijl ze juist snel vooruit wil. “Wij zijn helemaal niet boos op het college”, benadrukt Merx. “Maar we zijn wel teleurgesteld dat het zo lang moet duren.”

Problemen aankaarten
De nieuwe, strengere privacywet levert de Seniorenraad ook problemen op. De raad wil ouderen de Seniorenwijzer toe kunnen sturen, maar hebben geen adressen. In verband met de wet mag die gemeente deze niet geven. Merx hoopt dat de raadsleden de problemen mee laten wegen bij discussies over de uitvoering van de woonvisie en de prestatieafspraken met de coöperaties. “Ze kunnen in commissievergaderingen zaken aan de orde stellen en vragen of het college rekening kan houden met de adviezen en aanbevelingen die gedaan zijn door de Seniorenraad.”

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl