College komt met geharmoniseerd en duurzaam evenementenbeleid

MEIERIJSTAD - Op evenementen mogen geen ballonnen meer opgeblazen worden en het toegestane geluidsniveau wordt verlaagd. Dit en nog veel meer staat in het nieuwe, duurzame evenementenbeleid dat het college van B&W presenteert.

Van buurtbarbecues en braderieën tot grootschalige festivals zoals 7th Sunday en Paaspop: in Meierijstad werden vorig jaar maar liefst 431 evenementen georganiseerd. Dit aanbod vraagt om een geharmoniseerd en actueel beleid, stelt het college van Meierijstad. Daarom presenteert zij de kaderstellende nota “Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019 -2022”. Wethouder Harry van Rooijen (VVD) zegt trots te zijn op het resultaat, ondanks het gegeven dat er niet tegemoet kan worden gekomen aan álle wensen en behoeften. “Het nieuwe evenementenbeleid betekent ook keuzes maken en daarmee duidelijkheid scheppen om samen te komen tot prachtige evenementen in Meierijstad”, laat Van Rooijen weten in een persbericht.

Géén vuurwerkverbod 
In de nota staat een hoop informatie over zaken die komen kijken bij het organiseren van evenementen, zoals het aanvragen van vergunningen, invoering van maatregelen die overlast voor omwonenden moeten voorkomen en manieren waarop de gemeente organisatoren kan helpen. Aan het opstellen van de nota ging een participatietraject vooraf, waar geluisterd werd naar de ideeën van betrokkenen en belanghebbenden, zoals brancheorganisaties, hulpverleners en dorp- en wijkraden. Zo bleek dat er behoefte is aan een evenementenkalender, waarmee organisatoren hun evenement onder de aandacht kunnen brengen. Ander wensen werden niet behartigd. Hoewel sommige tegen het afsteken van vuurwerk bij evenementen zijn, komt er géén verbod.

Overlast 
Het geluidsniveau van evenementen moet zachter, vindt het college en daarom is het maximaal toegestane geluidsniveau vijf decibel verlaagd ten opzichte van de huidige situatie. Volgens Van Rooijen is verlaging de algemene tendens in Nederland en geeft het college daar graag gehoor aan. 
Voorlopig is er een uitzondering gemaakt voor de grote festivals Paaspop en 7th Sunday en mag het geluidsniveau daar iets hoger. Wel wordt de komende jaren gekeken hoe het geluid zachter kan.

In het kader van harmonisatie zijn ook de begin- en eindtijden van evenementen in Meierijstad gelijkgetrokken. Doordeweeks mag een evenement tot middennacht duren en in het weekend moet er om één uur ’s nachts gestopt worden. Wederom is er een uitzondering gemaakt voor Paaspop. Op zaterdag blijft de eindtijd daar 02.00 uur. Wel moet de omvang binnen dat extra uur afgebouwd worden.

Geen ballonnen, wél vuurwerk 
Van Rooijen benadrukt duurzaamheid erg belangrijk te vinden en hier flink op in te willen zetten. Deze ambitie is in de nota terug te zien. Zo moet er terughoudend omgegaan worden met plastic. Sommige organisatoren worden verplicht speciale bekers te gebruiken die gerecycled kunnen worden. Daarnaast komt er een verbod op ballonnen op evenementen omdat deze in de top tien van plastic afval staan. Ook wil het college het gebruik van duurzame stroomvoorziening stimuleren en samen met organisatoren kijken naar de mogelijkheden van het gebruik van duurzame aggregaten.

Uitvoeringsnota 
De gemeenteraad van Meierijstad zal in de raadsvergadering van december een besluit nemen over de kaderstellende nota. De precieze regels, procedures en afspraken worden vastgelegd in de uitvoeringsnota die het college in januari vaststelt.

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl