Gemeenteraad stelt nieuw afvalbeleid vast

MEIERIJSTAD - Tijdens de raadsvergadering van 20 december werden de nieuwe afvalverordeningen zonder tegenstand vastgesteld. De gemiddelde afvalheffing per huishouden en de tarieven voor grofvuil en restafval stijgen.

Door de nieuwe afvalverordening verandert er veel: GFT afval wordt gratis opgehaald om afvalscheiding te belonen. Dit wordt voor de helft gedekt vanuit de restafvalinkomsten, de andere helft komt van het jaarlijkse vaste bedrag per persoon van 120 euro. Er komen speciale luiercontainers. De nieuwe druppelpas voor de milieustraat is om de milieustraatkosten bij te houden en aan het einde van het jaar te betalen. Restafval legen wordt duurder. In Schijndel kostte het daarvoor jaarlijks gemiddeld 36 euro nu stijgt het naar 61 euro.

Die ideeën komen overeen met wat er in het coalitieakkoord staat. In de kringloopeconomie doelstelling staat het stimuleren en belonen van hergebruik en afvalscheiding centraal. De voorgestelde tarieven zijn gebaseerd op de maatregelen zoals vastgelegd in het akkoord en het raadsbesluit van 21 september 2017. Het tariefstelsel van de restafvalcontainer is mede gebaseerd op de goede ervaringen in zeven andere gemeenten.

Doelen en tarieven
Alle milieustraattarieven zijn in het kader van de fusie voor 2019 geharmoniseerd. In de praktijk zijn er lagere tarieven voor recyclebaar afval en een hoger tarief voor grofvuil. Het grofvuiltarief is 64 procent van het bestaande tarief voor je huisvuilnis. Een huisvuilzak kost 5 euro per stuk, wat 133 procent is van je huisvuilnistarief. Dit doet de gemeente ter ontmoediging om zo min mogelijk grofvuil of huisvuil weg te laten gooien. Het doel in 2025 is per persoon 30 kilo afval te halen.
De doelen op het gebied van restafval zijn gepland voor een periode van zeven jaar. Het restafval zal daarin stapsgewijs afnemen. In 2019 moet er dan jaarlijks maximaal 81 kilo aan restafval per inwoner overblijven.

Discussie in raadszaal
Bij de raadsvergadering werd er ook op twee amendementen (voorstellen op wetswijziging) gestemd op het gebied van afvalwetgeving. Het eerste amendement waarover gestemd werd was van Lijst Blanco. Om een elektrische PD inzamelwagen, die jaarlijks bijna één ton kost, te vervangen door een normale inzamelwagen. Volgens Lijst Blanco is de CO2 winst van de elektrische wagen miniem.
“Verwerk je dit in de tarieven dan worden die lager”, zo lichtte Thijs van Zutphen van Lijst Blanco zijn amendement toe. 
Dit amendement werd niet aangenomen, want slechts zeven raadsleden steunden het. CDA-raadslid Betty van den Oetelaar was de enige van de coalitiepartijen die voor stemde. De partijen die tegen stemden waren Team Meierijstad, VVD, PvdA, CDA, Hart voor Schijndel en D66. 
Het tegenargument van deze tegenstemmers was dat Meierijstad voortrekker wilde zijn van duurzaamheid en dat dat wat mag kosten. PvdA-raadslid Sikko Oegema had het zelfs over het voorkomen van een echt Schijndel aan zee. Maar volgens Van Zutphen is de voortrekkersrol er al genoeg. 
Het andere amendement dat werd ingediend ging over het gratis omwisselen van containers, wat opgesteld was door de partijen Team Meierijstad, CDA en SP. Van een grote restafvalcontainer naar een kleine overstappen moet gratis kunnen. Na het aanpassen van de tarieven en het reinigingsrecht (ondernemersbelasting aan gemeente voor afvoering en scheiding van afval) zou dit 25 euro schelen per kliko. Net als gratis GFT afval beloon je zo afvalscheiding. 
“Bij een kleine kliko neig je veel minder om er meer restafval in te doen dan in een grote kliko”, lichte Team Meierijstad raadslid Arie Smetsers toe. Het aantal aanvragen en de kosten kon de wethouder van Infrastructuur en Duurzaamheid Harry van Rooijen niet inschatten. De wethouder stelde voor om op één specifiek tijdstip gratis van container te kunnen wisselen en niet door heel het jaar. Genoeg stof tot nadenken, er kwam een schorsing van de vergadering.
De partijen VVD, Lijst Blanco en Hart voor Schijndel zien na kort overleg meer in het wethoudersvoorstel dan in het amendement, want dan was het zeker dat mensen die niet wisselen niet de rekening kregen voorgeschoteld. De initiatiefnemers wezen het voorstel af, hun plan bleef onveranderd en het werd met een ruime meerderheid aangenomen.

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl