Commissie bespreekt preventief jeugdbeleid Meierijstad

MEIERIJSTAD - Het preventief jeugdbeleid Meierijstad dat het college aanbiedt aan de raad voor vaststelling, is donderdag in de commissie Ruimte, Economie en bedrijfsvoering besproken. “Sociale media hebben enorm veel invloed op wat er in de hoofdjes van kinderen gebeurt.”

Het welbekende credo 'Voorkomen is beter dan genezen' is ook bij het college van Meierijstad bekend. In de nota ‘Van Nul Tot Later’ staat hoe het college er voor wil zorgen dat het beter gaat met de vijftien procent jeugdigen die extra ondersteuning nodig heeft, en hoe het goed blijft gaat met de groep met wie het al goed gaat.

Actiepunten
Meierijstad wil ervoor zorgen dat er genoeg aandacht blijft voor de groep met wie het nu goed gaat. Dit wordt onder meer gedaan door het Schijndelse project Social Brokers uit te breiden naar Veghel en Sint-Oedenrode. Het project dat jongeren stimuleert jongeren in hun eigen kring te helpen, heet vanaf nu Positief. Daarnaast wordt het aanbod uitgebreid voor jongeren met psychische problemen en of een licht verstandelijke beperking. Het project Storm wordt geïntroduceerd op middelbare scholen, zodat signalen van depressiviteit vroeg herkend worden. Ook de pleegzorg en de mantelzorg krijgen extra aandacht. Zo wordt er onderzocht hoe (potentiële) pleegouders meer en beter gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden. Om ervoor te waken dat jonge mantelzorgers niet overbelast raken, moeten mensen in bijvoorbeeld het onderwijs leren deze jonge mantelzorgers te herkennen en benaderen zodat er eventueel hulp gezocht kan worden.

Prikkels
“Als je als kind in Meierijstad geboren wordt heb je geluk. We hebben heel goed onderwijs, veel verenigingen, leuke evenementen en een mooie en veilige omgeving om te kunnen opgroeien”, aldus wethouder Menno Roozendaal. Toch noemt hij investeren in preventie pure noodzaak. “Opgroeien anno 2019 is anders dan tientallen jaren geleden. We zien zelfs bij kinderen al vaak dat er sprake is van stress, depressiviteit en dat soort zorgvragen.” Volgens Roozendaal heeft dat ook te maken met het feit dat we in een tijd leven waarin er veel prikkels op ons afkomen. “Sociale media hebben enorm veel invloed op wat er in de hoofdjes van kinderen gebeurt.” 
In de commissievergadering klonken veel positieve geluiden over de nota, maar er waren ook zorgen. Volgens Peter Verbraak (Team Meierijstad) lopen jongvolwassenen in Meierijstad een gigantische achterstand op door de lange wachttijden voor huurwoningen. Arie de Zwart (PvdA) vraagt zich af of het de bedoeling is dat de verschillende wijkteams in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot een gezamenlijke aanpak komen of dat het juist de bedoeling is dat de verschillen in stand gehouden worden. Tonnie Wouters (SP) vindt de voorgestelde waarderingsacties voor jonge mantelzorgers , zoals een uitje, niet voldoende en noemt ze mager. Ze wil dat de alle jonge mantelzorgers in beeld worden gebracht, zodat er met ze in gesprek gegaan kan worden over hoe zij het beste ontlast kunnen worden. Wouters kondigt aan hierover een motie of amendement in te dienen, waardoor het preventieve jeugdbeleid als bespreekstuk naar de raadsvergadering gaat.

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl