Behoeften jonge mantelzorgers ontmanteld

MEIERIJSTAD - Bestuurskundestudent Ayoub Aabakrimi heeft een onderzoeksrapport gemaakt in samenwerking met Welzijn de Meierij. Het rapport gaat over de behoeften en vragen van jonge mantelzorgers uit Meierijstad, en wat kan de gemeente doen ter ondersteuning. De presentatie van het rapport vond dinsdagavond plaats bij Honk 1224 Mariëndael in Sint-Oedenrode.

Het jongerencentrum werd voor even omgevormd tot een mini-congreszaal. Naast een paar jonge mantelzorgers en leden van Welzijn de Meierij waren Menno van Roozendaal, wethouder van jeugdzorg, en enkele raadsleden aanwezig.
Bij de vorige raadsvergadering kwam het onderwerp kort ter sprake. In een motie van de SP werd gesteld dat jonge mantelzorgers meer aandacht, zorg en bekendheid moeten krijgen binnen de gemeente. Verder moet de gemeente volgens hen actiever op zoek gaan naar de wensen en de overlast van jonge mantelzorgers en onderzoeken hoe de gemeente meer kan ondersteunen. SP-raadslid Tonnie Wouters wil de gesprekken met jonge mantelzorgers en hun ouders voor de zomer afronden. Volgens de wethouder is dit niet haalbaar in die korte tijd. Later werd de motie van de SP met een ruime meerderheid afgewezen.
Tijdens de presentatieavond in het Honk, nam de wethouder het onderzoeksrapport in ontvangst. “Dit gaat ons veel helpen net als het aangenomen subsidieverzoek.” In dat subsidievoorstel staat dat er meer budget moet komen voor de ondersteuning van mantelzorgers zoals beschreven in het onderzoeksrapport.

Jonge mantelzorger onzichtbaar
Welzijn de Meierij doet jongerenwerk met onder andere de Bizzi in Schijndel en de Honk 1224 in Sint-Oedenrode. De jongerenwerkers van hen gaan naar scholen en straten, maar het ontbreekt aan inzicht in de vraag welke behoeften jonge mantelzorgers hebben. “Ayoub stuurde ons een mailtje of we een afstudeerproject voor hem hadden en voor ons is zo’n onderzoek van een andersdenkende student perfect”, aldus directeur van Welzijn de Meierij, Trix Cloosterman. Jongerenwerker Jack Elbers kan zich vinden in de doelgroep van het onderzoek, jongeren van 13 tot en met 22 jaar. “Meer oog moet er komen voor deze verborgen groep. Mantelzorger zijn is iets waar jongeren niet graag mee te koop lopen, dus is het goed dat het wat meer bekendheid krijgt.”

Bewuste uitstapjes
In een PowerPointpresentatie vertelt Aabakrimi dat mensen die geen fysieke zorgtaken op zich nemen ook mantelzorger zijn. “Ze geven zorg aan een lijdend familielid of vriend vanuit hun geest en hart. Daarom herkent tachtig procent van de ondervraagde jongeren die mantelzorger is zich niet als mantelzorger.” De deelnemers aan Aabakrimi’s onderzoek kwamen uit middelbare scholen zoals het Elde College, Fioretti en het ROC. Van de 191 ondervraagden uit de gemeente Meierijstad waren er 69 die hulpverleenden binnen hun omgeving. Dat is meer dan een derde. In het onderzoek werden vijf jonge, geregistreerde mantelzorgers geïnterviewd. “De behoeften aan ondersteuning komen overeen tussen de anonieme schoolleerlingen en de mantelzorgers. Er is onder meer behoefte aan een luisterend oor, bewustwording van het steunpunt mantelzorg en uitstapjes (respijtzorg)”, aldus Aabakrimi. Wat een mantelzorger zijn precies inhoudt weten jongeren(medewerkers) vaak niet, zo blijkt. Dus de boodschap is het vooral bekender te maken met voorlichting en promotie. “Dan is er ook meer begrip dat overbelasting door onder andere stress minder vrije tijd geeft voor vrienden, hobby’s of huiswerk. Mantelzorgers merken vaak niet dat ze overbelast zijn, die signalen moeten jongerenwerkers leren op te pikken.”
Later op de avond werd een bioscoopbon verloot onder de mantelzorgers die mee hebben gewerkt aan het onderzoek.

Take care
Bij jongerenwerk De Kluis in Veghel worden al activiteiten georganiseerd bij het mantelzorgerplatform Take Care. Activiteiten daar zijn: samen koken en praktijkverhalen delen met lotgenoten. “We zijn echt niet alleen een praatgroep, we doen maandelijks telkens iets anders”, besluit oud-jongerenwerker in Veghel Thuy-Van Nguyen.
Meer informatie over mantelzorgerwerk vind je op www.welzijndemeierij.nl en de jongerwerk sites van De Kluis, Bizzi en Honk 1224.

 


Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl