Nieuw project rond oude documenten

SCHIJNDEL - De meeste lezers die deze krant serieus lezen weten dat er in Schijndel al vele jaren een heemkundekring actief is. Met ruim 250 leden is dit een organisatie die er beslist toe doet en een prima historische bijdrage levert aan de Schijndelse gemeenschap

Ze beheert een uitgebreid historisch archief, geeft tweemal per jaar een boeiend tijdschrift uit, verzamelt beschrijft en publiceert historisch foto- en filmmateriaal, organiseert cursussen, werkt aan het gedetailleerd beschrijven van de nalatenschap van onze overleden heemkundige Ben Peters, archiveert alle boeken in de heembibliotheek, organiseert grote heemmanifestaties, onze archeologen doen soms spectaculaire vondsten, publiceert boeken en artikelen, is prominent aanwezig op Hartemert, analyseert en inventariseert de aan ons geschonken museumcollectie van de Zusters van Schijndel, bouwt aan een uitgebreide bidprentjescollectie, ontvangt bezoekers op de heemkamer, adviseert het bestuur van Meierijstad met betrekking tot historische projecten en ontwikkelingen denk aan de zitbankjes in het buitengebied, de ingemetselde attentiestenen van veelal verdwenen gebouwen en de serie van 34 spoorplaten in de Hoofdstraat binnen het oude tracé van de Meierijse trammaatschappij. Kortom, een organisatie waarvan de onderscheiden werkgroepen niet meer zijn weg te denken!

Een van de kernwerkgroepen is de historische werkgroep die al 25 jaren actief is om zoveel mogelijk archiefmateriaal over de 14de tot en met de 20ste eeuw boven water te halen, te lezen en vooral digitaal uit te werken en op mijn website www.henkbeijersarchiefcollectie.nl in te lezen, zodat de Schijndelse historische informatie eigenlijk meteen wereldkundig wordt gemaakt en toegankelijk is voor iedereen die daar gevoelig voor is. 
In 2019 start een bijzonder project namelijk de analysering van alle Schijndelse akten die zijn opgeslagen in de bekende Bossche protocollen. Het Bossche schepenbankarchief gaat terug tot in de 14de eeuw. Over de periode 1366-1500 hebben we vanuit het verleden al heel veel ter beschikking gekregen via schriften die destijds door Ferdinand Smulders zijn samengesteld. Over de periode 1501-1793 zijn nu alle schepenbrieven ingescand, digitaal raadpleegbaar en bevatten enige duizenden documenten (5770 om precies te zijn) die door Schijndelaren voor de Bossche schepenbank gepasseerd zijn. Ik zal die analyse zelf als lid van de historische werkgroep en als bedreven oud-schrift-lezer voor mijn rekening nemen. Een ultieme uitdaging en omdat de scans op je eigen PC binnengehaald kunnen worden is dit een prima vrijetijdsbesteding die ik thuis kan realiseren! Tot midden 16de eeuw zijn de meeste akten in het Latijn afgeschreven en daarna grotendeels in het Nederlands. Als dit meerjarenproject voltooid is zullen we nóg meer zicht krijgen op de vroegste periode van de Schijndelse historie! Mocht u belangstelling hebben voor al ons heemkundig werk in welke vorm dan ook, geef u op via de site van heemkundekring Schijndel of via secretaris Jan Aalders Kortenaerstraat 60.

Henk Beijers

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl