125-jarig bestaan Vrijwillige Brandweer Schijndel. 1939 – 1950.

SCHIJNDEL - In 1939 werd de waterleiding verder aangelegd. De eerste brand, die vanaf de waterleiding en met bijstand van de handbrandspuiten geblust kon worden, was op 23 februari 1940 in de Kerkstraat, waar nu de Glazen boerderij staat. Bij deze brand bleek, dat één keer per jaar oefenen toch iets te weinig was, er haperde nog al wat.

Er waren slechts negen slangen, waarvan drie lek, deze moesten met handdoeken gedicht worden. Het koppelen van de slangen, was voor enkele spuitgasten te moeilijk. Gelukkig waren de Gebroeders Bosmans aanwezig, die het vak wel onder de knie hadden. 
Van de drie handbrandspuiten kon er één niet gebruikt worden, geen slangen. 
De twee andere werden aangesloten op de put van de dorpspomp, doch deze bevatte te weinig water en twee slangen werden aangesloten op de waterleiding.

Opmerking uit het brandverslag: commandant en brandweerlieden vormden geen eenheid, iedereen komt wel opdagen maar met de 'handen in de zakken' en helpen verder niet mee. De goede werkers verdienen echter een pluim en de extra geboden hulp van de hier ingekwartierde militairen werd in grote dank aanvaard.
Mede dankzij deze hulp kon de bakkerij grotendeels behouden blijven.
Over dit alles is toen een lijvig rapport met vele nuttige aanbevelingen geschreven door de Hr. van der Spank. En het moet gezegd, men heeft er toen ook de nodige aandacht aan besteed. Besteld werd: 450 meter slangen, kwaliteit: extra prima, straalpijpen en twee slangenwagentjes. 
Daarbij ook nog kleding en helmen voor de manschappen.
Dit alles onder het beding 'Niet goed, alles terug'!
En gaarne per auto afleveren, daar de trein nog niet tot Schijndel kan komen.

Op de foto van het interieur van de 'kazerne' is te zien, dat de twee handwagentjes geleverd zijn. Deze wagentjes werden door twee fietsers meegetrokken. Alleen, het was oorlog en rijwielen werden ingevorderd. De burgemeester kon dan ontheffing verlenen. Zo kreeg Gijsb. A.V. Giersbergen, Wijbosch F 45, een bewijs tot vrijstelling van in vordering van zijn Heerenfiets, merk Eijsink en voorzien van een remnaaf, kettingkast en jasbeschermer. 
Ook voor fietsbanden moest men bij de gemeente terecht.

In 1942 werd aangeschaft een oude 4-persoons 'luxe' auto, Ford uit 1932, en omgebouwd door de Firma van Uden, om als manschappenwagen en trekker te dienen voor een motorspuit. 
De Ford was voorheen van de Hr. Van Kaathoven, Boschweg, en diende voor het vervoer van kazen naar markten.
De spuit kwam uit Empel en moest op hoog bevel (Duits bevel) overgedragen worden aan de gemeente Schijndel. 
Het Fordje heeft tijdens de granaatweken ook nog zijn diensten bewezen als vervoerder van zieken en gewonden.
In de jaren 1941 – 1943 werd het aantal leden teruggebracht naar 26. Pieter Bosmans werd de nieuwe commandant.
Gedurende de oorlogsjaren waren er vele branden, waaronder enkele zeer grote: boerderijbranden, magazijn Jansen de Wit, kaarsenfabriek Bolsius, waar door goed ingrijpen een dure machine gespaard bleef, en brand bij dokter van Oppenraay. Hier kon door een goede inzet het woonhuis behouden blijven.

Van de eerste jaren na de oorlog is niet zoveel te vertellen. Vergoedingen voor de brandweermensen werden aangepast, er kwam wat betere kleding enzovoorts. Er werd een sirene aangeschaft, die bij de Landbouwschool bij het opslagplaatsje werd geplaatst.
Bakker Toon van Dijk, lid van de brandweer, woonde tegenover deze 'kazerne' en bij alarm stak hij de straat over, sprong in het Fordje en maakte de boel gereed voor vertrek. Mevr. Van Dijk moest dan ook de straat oversteken om de sirene te bedienen! Inmiddels werd er dringend uitgekeken naar een andere trekker voor de motorpomp, maar er was in heel Nederland niets te krijgen.

In 1948 was er een zeer grote brand in de Heikant. 
Citaat uit het brandrapport:
Op zondagmorgen onder de kerkdiensten is door een schoorsteenlek (mijn vaste overtuiging) het strooien dak aan het branden gegaan. Brandweer was spoedig aanwezig, en heeft door snel en ijverig optreden een naastliggend pand ook met stroo bedekt voor afbranden behoed. Maar het pand aan de andere zijde, ook met stroo bedekt was niet houdbaar. Brandweer uit Sint Michielsgestel is opgeroepen voor verder gelegen villa's. Door het nat houden van de nood rieten daken zijn deze gespaard gebleven.

In 1949 zijn er 16 leden en 144 brandkranen. 
Vergoedingen gingen met fl. 0,10 omhoog naar fl. 1,10 per uur. .
Eindelijk kon er een nieuwe trekker – manschappenwagen besteld worden. Deze zou in 1950 geleverd worden.

Nablussertje: 
Om 22.30 uur: Melding rookontwikkeling kantine Avanti, en dat betekent voor de brandweer: vooruit, vooruit!
Ter plaatse viel het voor de voetbalclub gelukkig nog wel mee. 
Een koffiezetapparaat zonder water was verbonden met een aan-uit klok en had het apparaat ingeschakeld. Het gevolg was wel veel rook- en roetschade. De rook hadden wij vrij snel weg en konden gelukkig snel naar huis, maar dat gold zeker niet voor de diverse opgetrommelde vrijwilligers van de voetbalclub. Roet verdwijnt iets minder snel.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl