Schijndelse promovendus

Danny van de Sande promoveerde onlangs aan de universiteit van Utrecht. De titel van het proefschrift waarmee de Schijndelaar op 6 maart promoveerde is: Exercise electrocardiography in athletes; diagnostic accuracy and pathophysiological background 

Het proefschrift van promovendus Van de Sande beschrijft een onderzoek naar de diagnostische waarde van een ergometrie (fietstest) bij klachtenvrije sporters en de mogelijke oorzaken van een afwijkende ergometrie. Uit het proefschrift blijkt dat de toegevoegde waarde van de ergometrie beperkt is voor het opsporen van belangrijk kransslagaderlijden in deze specifieke groep. Echter, sporters met een afwijkende ergometrie vertonen wel een afwijkend zuurstofpols beloop (de hoeveelheid zuurstof die per hartslag kan worden opgenomen door het lichaam). Dit zou kunnen duiden op een afgenomen slagkracht en daarmee een verminderde hartfunctie. Ook hebben sporters met dit afwijkende beloop een vier keer zo groot risico op het krijgen van een hartinfarct.

Aangezien kransslagaderlijden werd uitgesloten werd gezocht naar andere verklaringen. Structurele aanpassingen van het hart werden minder waarschijnlijk geacht als verklaring voor het optreden van een afwijkende ergometrie. Ook werden de haarvaten van sporters met afwijkende ergometrie in kaart gebracht middels een geavanceerde scan (PET-Rubidium) waarbij een verminderde doorstroomsnelheid van bloed door de haarvaten werd waargenomen. Gezien de afwezigheid van kransslagaderlijden, zou dit kunnen duiden op een verstoorde werking van de haarvaten. De betekenis hiervan op de lange termijn dient verder onderzocht te worden, gezien dit mogelijk een eerste uiting is van het ontstaan van kransslagaderlijden. Tevens zou het ook een trigger kunnen zijn voor het optreden van plotse hartdood tijdens en na het sporten. 

Concluderend kunnen de bevindingen van dit proefschrift belangrijke gevolgen hebben voor sporters met afwijkende inspanningstesten zonder kransslagaderlijden. Dit komt doordat er mogelijk een nieuwe oorzaak voor het optreden van plotse hartdood bij sporters is ontdekt.

Op de foto v.l.n.r. Mark Schellekens (paranimf), Danny van de Sande (promovendus), Thijs Schoots (paranimf)

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl