Gedeeltelijke afsluiting tijdens broedseizoen

SCHIJNDEL - De gemeente heeft in overleg met de ‘Weidevogelgroep Schijndel en omgeving’ besloten om jaarlijks de Ommetjes Weidonk en Wijbosch gedeeltelijk af te sluiten in het broedseizoen van de weidevogels van 1 maart tot 15 juni. Weidevogels zijn in die periode erg gevoelig voor verstoring, vooral als wandelroutes dwars door de weidegebieden lopen waar de vogels broeden. Voor het Ommetje Wijbosch zal in die periode een alternatief tracé beschikbaar zijn; bij het Ommetje Weidonk is dat helaas niet mogelijk. De afsluitingen zullen met bordjes worden aangegeven.

Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden in Nederland. Vooral de grutto en de kievit hebben het zwaar te verduren maar ook ander soorten nemen in aantal af. Weidevogels verblijven bij voorkeur in open akker- en weidegebieden. Daardoor zijn hun legsels extra kwetsbaar. Als weidevogels gestoord worden in de broedtijd door bijvoorbeeld wandelaars met of zonder honden, verlaten ze hun nest. Dit gebeurt meerdere keren per dag waardoor het legsel door afkoeling verloren gaat. Tijdens het broedseizoen is het ook volgens de Flora- en Faunawet verboden het gebied te betreden (art. 75).
Dus als u ook zo geniet van de buitelende kieviten en de andere weidevogels in Schijndel en omstreken zorg dan dat u niet aan verstoring doet in het broedseizoen en de jongen niet door uw toedoen het slachtoffer worden van kraaien, vos, reiger, marterachtigen enz.

 

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl