Gemeenteraad vergadert over Team Meierijstad

MEIERIJSTAD - Het ging er donderdag 21 maart heftig aan toe tijdens de extra ingelaste raadsvergadering over de splitsing van Team Meierijstad en het vertrek van wethouder Eus Witlox. “Partijen die in de war zijn moeten niet mee besturen.”

De vergadering opende met een kort statement van Mari van der Aalsvoort. “Als voormalig fractievoorzitter van Team Meierijstad wil ik mijn excuses aanbieden voor de ontstane situatie. Wij zijn een sterk voorstander van een stabiel college en daar draagt deze situatie niet aan bij.”

Zes partijculturen 
Twee weken geleden maakte coalitiepartij Team Meierijstad bekend dat de fractie opgesplitst wordt in twee groepen van vijf en zes raadsleden. “De onderlinge chemie en samenwerking werkte onvoldoende. De zes partijculturen, een nieuwe gemeente met een andere schaal, nieuwe vergaderstructuren en een boordevolle agenda verhinderden dat de onderlinge banden voldoende konden groeien”, zo is te lezen in een persbericht. Beide partijen geven aan de coalitie te blijven steunen. Tevens werd bekend dat wethouder Eus Witlox aftreedt. Allebei de teams willen dat wethouder Eric van den Bogaard hen wel blijft vertegenwoordigen.

Ongeschreven regels 
De fracties Hart voor Schijndel, SP, Lijst Blanco en D66 vroegen om een extra raadsvergadering. Toen het donderdag zo ver was ging het er fel aan toe. Witlox was er niet en dat werd hem flink aangerekend. “Politiek heeft zo zijn eigen ongeschreven regels. Wethouders die opstappen, leggen voor ze hun ontslag indienen verantwoording af aan de gemeenteraad”, begon Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel). Thijs van Zutphen (Lijst Blanco) is het daar mee eens: “Dit is een vertrek via de achterdeur en dat is simpelweg niet de meest chique manier.”

De prangende vraag die nu leeft bij de partijen is hoe het nu verder moet. Beide ‘teams’ willen in de coalitie blijven, maar de oppositiepartijen zijn geen fan van deze optie. “We hebben geen vertrouwen in de stabiliteit van beide fracties. En dus vinden we dat ze allebei in de oppositie hun wonden moeten likken”, aldus Van Voorst. Ook Kees van Limpt (SP) adviseert: “Neem afstand, schort werkzaamheden op en laat de overgebleven coalitiepartijen beraden over hoe verder”. In het belang van het gemeentebestuur vraagt Marrik van Rozendaal (D66) de teams de tijd te nemen en niet weer in een coalitie te stappen waar ze geen stabiele bijdrage aan kunnen leveren. “Partijen die in de war zijn moeten niet mee besturen.” De oppositiepartijen lijken een minderheidscoalitie wel te zien zitten. Volgens hen is de laatste jaren gebleken dat coalitie en oppositie prima kunnen samenwerken.

Gesprekken 
Volgens de coalitiepartijen liggen alle opties nog open. “Wij zijn geconfronteerd met een scheuring binnen Team”, aldus Johan van Gerwen (CDA). “We hebben als overige coalitiepartij en grootste fractie de handschoen opgepakt en zijn gesprekken aangegaan.” Van Gerwen zegt niet op de zaken vooruit te willen lopen en de andere partijen pas tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 maart op de hoogte te brengen. Wilma Wagenaars (VVD): “We hebben de overwegingen gehoord die andere partijen ons hebben meegegeven. We zullen deze zeker meenemen in de gesprekken die lopen en zullen volgen.” Dit vindt ook Sikko Oegema (PvdA): “De opmerkingen die we vanavond gehoord hebben over de goede samenwerking en het stabiele bestuur zien we als compliment en zullen we zeker meenemen.”

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl