Oud Nieuws [43] Je verborgen verleden

SCHIJNDEL - Veel gepensioneerden staan op een gegeven moment voor de keuze om een goede hobby te kiezen voor de periode die na je pensioen aanbreekt. Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden die dan benut kunnen worden zoals reizen, tuinieren, lekker klussen in werkplaats of schuurtje met fietsen, auto’s, motoren, schilderen, boetseren, kookcursus, kamperen in binnen- en buitenland en ga zo maar door. In deze column zou ik graag de schijnwerper willen richten op een activiteit waar je misschien niet primair aan denkt namelijk op zoek gaan naar je verborgen verleden. Op de TV bestaat een programma onder die titel. Daarbij is overigens die zoektocht in principe voorbehouden aan veelal BNers, met overigens zéér verrassende resultaten, soms zelfs tot aan de periode van Karel de Grote toe of de afstamming van een Schotse veldheer of je belandt in Marokko, Turkije, Indonesië etcetera Maar voor ‘de gewone man’ is het al even eenvoudig om er aan te beginnen. Het vereist wel het nodige ‘zitvlees’ want hoe je het wendt of keert je kunt die hobby niet uitoefenen zonder diepgaand archiefonderzoek. Kies je echter voor dit historische pad dan val je van de ene verrassing in de andere en raak je min of meer ‘besmet’ door een virus, want je blijft zoeken, omdat iedere archiefvondst je uitnodigt en van binnen uit motiveert om lekker door te gaan. Je hoeft geen dokter, notaris, bankdirecteur, politicus etc. te zijn, want ook al ben je een hoepelmaker, schaapherder, klompenmaker, landbouwer, houthakker, schipper of wat dan ook. Voor iedereen ligt in de archieven de mogelijkheid opgeslagen om stamboom- of familieonderzoek te plegen. Gelukkig is in ons digitale tijdperk de zoektocht een heel stuk eenvoudiger geworden dan bijvoorbeeld 40 of 50 jaren geleden. Een groot gedeelte van je zoektocht kun je immers thuis doen doordat tegenwoordig heel veel originele archiefdocumenten zijn ingescand en die kun je zo op je PC binnenhalen en nader bestuderen. Op een bepaald moment zal een bezoek aan ons nationaal archief, een streekarchief of een historisch informatiecentrum noodzakelijk zijn, omdat natuurlijk niet alles digitaal raadpleegbaar is. Zo kennen wij ons Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch waar de bezoekersaantallen hoog oplopen zowel op de studiezaal als de ‘digitale bezoekers’. Maak je eventueel de keuze om je verborgen verleden te lijf te gaan dan ben je in Brabant bepaald niet de enige! Duizenden Brabanders bewandelen dat historische pad en duiken in dorps- en stadsarchieven, kadastrale informatie, notarisprotocollen, gevangenis- en rechtbankgegevens, militaire registers, historische kranten, middeleeuwse perkamenten charters, dossiers van de armenzorg en wat dies meer zij! Een boeiende hobby en om jezelf op die zoektocht voor te bereiden is er een heel leuk programma op internet onder de titel ‘Watstaatdaer’ waardoor je als autodidact gewend kunt raken aan het oud schrift dat rond 1700 de stamboomonderzoeker of genealoog noodzaakt die ‘hobbel’ te nemen. Informeer bij je heemkundekring of bij het BHIC naar alle mogelijkheden! 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl