Citymanager Schijndel blij met professionele samenwerking gemeente Meierijstad

MEIERIJSTAD - Gemeente Meierijstad geeft centrummanagementorganisaties steun in de rug. De ambities en de opgave voor de centra in Meierijstad zijn groot. Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken, stelt gemeente Meierijstad in 2019 eenmalig 100.000 euro extra ter beschikking. Deze middelen zijn bedoeld om het centrummanagement te ondersteunen bij het realiseren van de ambities uit de centrumvisie. Het budget is verdeeld onder de drie centrummanagementorganisaties. De verdeling is gemaakt in overleg met de organisaties en op basis van de benodigde actiepunten per kern.

Grote opgave
In de nieuwe centrumvisie is per centrumgebied aangegeven waar de unieke kwaliteiten per kern liggen en wat er nodig is om de centra aantrekkelijk maken en te houden. Een grote opgave voor de drie kernen met ieder haar eigen uitdagingen.
Wethouder Jan Goijaarts: “Er is werk aan de winkel om het gewenste niveau te krijgen en te houden. Ook de komende jaren hebben we elkaar hard nodig om deze stappen te kunnen zetten. Deze bijdrage zorgt voor een stap in de goede richting.”
Harrie van Herpen, centrummanagement Schijndel: “Als City manager van Schijndel ben ik erg blij dat we samen met de centrum organisaties Sint Oederode en Veghel dit resultaat neer hebben kunnen zetten temeer dat wij als Schijndel nu de nieuwe centrumvisie op een professionele manier kunnen ondersteunen en uitvoeren.”
Dirk Lammers centrummanagement Veghel: "Deze bijdrage laat zien dat de gemeente de noodzaak ziet om structureel te investeren in de 3 centra van Meierijstad. Dit komt de leefbaarheid en aantrekkingskracht ten goede."
Pieter van de Kamp, centrummanagement Sint-Oedenrode: “Deze structurele bijdrage van gemeente Meierijstad is meer dan terecht”.

Samenwerking bezegelen
Om de samenwerking te bekrachtigen, sluiten gemeente en de drie centrumorganisaties een samenwerkingsovereenkomst. In dit convenant worden de concrete prestatieafspraken opgenomen.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl