Een verrassende ontdekking

SCHIJNDEL - Aan de Baksdijk stonden nog vrij recent zes panelen die in het kort iets vertelden over de ontwikkelingen binnen het Schijndelse landschap precies op de plek in de flauwe bocht van genoemde dijk, waar door Staatsbosbeheer onder leiding van en op initiatief van John van den Berg begin 21ste eeuw een nieuw populierenbos was gerealiseerd. In een prachtig uitgedacht stripverhaal wist Henk Wittenberg op een creatieve en fraai illustratieve wijze zijn historisch verhaal over het Schijndelse landschap in geuren en kleuren te vertellen. Samen hadden we diep nagedacht over de inhoud van de teksten bij de 20 strips die hij getekend had. Het moest een doorlopend verhaal worden en de centrale figuur was Sjef van Webbes, een geboren verteller die als het ware vanaf de oertijd naar de 21ste eeuw fietste en de lezer meenam in de ontwikkelingen binnen het Schijndelse landschap, zoals zich dat in al die eeuwen had voltrokken. Compleet met een overzichtelijke tijdbalk. Dat rustieke hoekje bleek een toeristische trekpleister voor de vele fietsers en wandelaars die het opgevallen moet zijn dat die panelen er stonden. Ze bevatten heel veel essentiële informatie over het ontstaan en de veranderingen in het Schijndelse coulissenlandschap met als karakteristieke bomen de eik, de beuk en de populier, een overvloed aan akkers en weilanden, veel zandpaden, grote stukken heidegebied, voorpootstroken met opgaande bomen enz., gewoon een aantrekkelijk buitengebied voor hem of haar die daar oog voor heeft. In dezelfde periode was ook het bekende boek ‘Het Schijndels landschap’ geschreven in 2003 met een uitgebreide studie over bijna 3000 historische perceelsnamen die in het verre en nabije verleden waren bedacht door de Schijndelaren. Het stripverhaal en het boek werden destijds positief ontvangen en vloeiden als het ware in elkaar over. Onthutsend was het moment waarop ik ontdekte dat die boeiende panelen ineens verdwenen waren! Waarom eigenlijk? Na informatie te hebben ingewonnen bij Staatsbosbeheer bleek dat die organisatie de zes kleurrijke panelen had weggehaald, omdat het stripverhaal niet meer precies paste bij hun ideeën over landschapsbeleving en bovendien waren de borden een beetje verweerd geraakt door de weersomstandigheden. Men zou overgaan tot het plaatsen van min of meer uniforme informatiepanelen op diverse plaatsen in het buitengebied. Behoorlijk teleurgesteld vertelde ik het nieuws aan collega Henk Wittenberg want we hadden er samen ontzettend veel energie in gestoken om de geschiedenis van het landschap uit de doeken te doen. Misschien is het een suggestie om de posters nog eens te laten afdrukken in kleur en aan de heemkundekring te schenken zodat ze in ons heemkamerarchief bewaard kunnen worden en af en toe bv. op heemmanifestaties tentoongesteld worden aan het grote publiek!

Het hele verhaal is destijds gepubliceerd in Rond die Cluse 17de jaargang nr.2

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl