Huisvesting arbeidsmigranten zorgt voor discussie in Commissie

MEIERIJSTAD - Economisch gaat het goed met Nederland en dat betekent dat ook in Meierijstad het aantal arbeidsmigranten zal toenemen. Donderdag 23 mei bespraken commissieleden de beleidsnotitie waarin staat hoe en onder welke voorwaarden deze groep zal worden gehuisvest.

Het college wil dat er de komende jaren tot 2500 extra migranten gehuisvest worden. Personen die relatief voor korte en gemiddelde duur in Meierijstad zullen verblijven, worden aan de rand van bedrijventerreinen gehuisvest of in het buitengebied bij de agrariër waar ze werkzaam zijn. Mensen die hier langer zullen wonen hebben meer behoefte aan integratie en zullen gehuisvest worden in reguliere woningen. Er wordt al gewerkt aan een pilot. De adviezen, gegeven door een projectgroep bestaande uit onder andere arbeidsmigranten, werkgeversorganisaties en de politie, zijn opgenomen in de beleidsnota “Huisvesten van arbeidsmigranten, maak er werk van!”.

Convenant 
Betrokken partijen, zoals de arbeidsmigranten zelf en werkgeversorganisaties, dienen een convenant te tekenen waarin staat dat werkgevers arbeidsmigranten dienen te stimuleren zich in te schrijven bij de Basis Registratie Personen. Mensen die korter dan vier maanden blijven, hoeven zich niet in te schrijven maar moeten toeristenbelasting betalen. In het convenant staat ook dat er een aanspreekpunt moet komen waar alle partijen terecht kunnen voor vragen. Om ervoor te zorgen dat de arbeidsmigranten in goede omstandigheden wonen, moeten ondertekenaars van het convenant het doorgeven aan de gemeente wanneer ze het vermoeden hebben dat er iets mis is.

Over het algemeen zijn de partijen positief tijdens de Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Arie de Zwart (PvdA) noemt het een heldere beleidsnota, maar heeft ook een aantal bedenkingen. Hij vraagt zich af of huisartsen of scholen de extra patiënten en scholieren wel aan kunnen. Volgens portefeuillehouder Jan Goijaarts zijn er geen issues bekend en hij benadrukt dat er bij ‘short stay’ sowieso weinig sprake is van schoolgaande kinderen.

In gesprek 
Ook vanuit D66 klinken er zorgen. De nota zou vooral geschreven zijn vanuit economisch en maatschappelijk belang. “Het individuele belang van de arbeidsmigrant is mager verwoord”, aldus Pieter Siroen. Siroen wil ook weten wat het maximaal aantal arbeidsmigranten is dat gehuisvest mag worden in één complex. Goijaarts: “Dat hebben wij bewust zo gedaan omdat wij vinden dat elke vergunningsaanvraag op schaal en maat getoetst moet worden. Het moet passen in de omgeving.” De portefeuillehouder verwijst naar de omgevingsdialoog. In de nota staat dat belanghebbenden individueel of gezamenlijk in gesprek gaan zodat er ruimte is om zorgen en bezwaren met elkaar te delen.”

Afhankelijkheid
Politieke partij Hart is sceptisch over het raadsvoorstel. Net als de PvdA maakt de partij zich zorgen over de afhankelijkheidsrelatie van de werkgeversorganisaties en de migranten. “De te realiseren huisvesting mag absoluut niet in het bezit komen van bedrijven die ook optreden als werkgever van de huurder”, aldus Laurens van Voorst. “Dat is een recept voor uitbuiting.” Volgens Hart zou de verhuurder een woningcorporatie moeten zijn. De wethouder geeft aan dit niet per se noodzakelijk te vinden.

Volgens Laurens van Voorst is veiligheid van bewoners aan de rand van bedrijventerreinen niet vanzelfsprekend. Hij vraagt zich af of er (net als in Waalwijk) voldoende faciliteiten bij de complexen zullen zijn. Hierop antwoord Goijaarts dat het bij de pilot de bedoeling is dat er inderdaad voldoende voorzieningen zijn. “Het ‘s avonds laat in het donker Poolse dames aantreffen langs de weg -dan moet ik u teleurstellen - dat zal niet gebeuren.” 

Meerdere partijen kondigden aan een motie of amendement in te dienen en dus gaat de beleidsnota als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 6 juni.

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl