Voetbalvereniging RKSV Schijndel versterkt hun archief

SCHIJNDEL - Sinds enige tijd is de Heemkundekring actief met de lokale sportverenigingen, om samen de historie van de clubs zo goed mogelijk in kaart te brengen. Aan de hand van een negental onderwerpen, met bijbehorende vragen, wordt op een efficiënte manier de geschiedenis duidelijk gemaakt. Dat is nu ook het geval bij R.K.S.V. Schijndel.

Namens de Heemkundekring werd de coördinatie van dit project begeleid door Henk van den Dungen. Hij zegt hierover: "Het was prettig te ervaren dat de vereniging beschikt over een uitvoerig en betrouwbaar archief. Dat maakt het onderzoek een stuk gemakkelijker. Zoals over het algemeen gebruikelijk is wordt het archief per jaargang opgeslagen en dat leidt ertoe dat, als je informatie uit het verleden wilt opdiepen, dit vaak het nodige opzoekwerk kost. De nieuwe methode is nu om belangrijke items per onderwerp te rubriceren, zodat je in één oogopslag het overzicht ziet van bijvoorbeeld: wie waren de voorzitters en in welke periode, hoe heeft het ledenbestand zich ontwikkeld, wat waren de voorgaande accommodaties, wie zijn de ereleden en dergelijke?
Het geheel toont duidelijk aan dat deze centralisatie zijn waarde voor de verenigingen zal bewijzen. Een twintigtal verenigingen is hierin inmiddels al voorgegaan".

De werkgroep bestond uit twee bijzondere ereleden: als clubcoördinator diende Rien Cromsigt en Bert de Laat was zijn collega. Met veel accuratesse hebben zij het project gestalte gegeven. Zij zeggen daarover: "We hadden natuurlijk al veel beschikbare informatie, maar die moest ook 'even' herschikt worden. Wij hebben dat zeker niet met tegenzin gedaan, integendeel zelfs, want het was ook weer interessant om in het verleden te duiken en om daarbij weer allerlei herinneringen op te halen. Kortom: het hele archief is nu heel compact en dat is natuurlijk erg overzichtelijk en handig. Als extra klus zijn onlangs van alle personen de voorletters vervangen door hun voornamen. Ook zijn de sponsoren goed in kaart gebracht".

In 1926 werd de eerste voetbalclub opgericht onder de naam H.V.V. wat stond voor Heikantse Voetbal Vereniging. Omdat er elders al een HVV voetbalclub bestond werd in 1930 de naam R.K.V.V. Schijndel (Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Schijndel) officiëel aangenomen en werd als oprichtingsdatum 6 mei 1927 vastgesteld. Er werd gestart met 32 leden, een aantal dat zich nu heeft uitgebreid tot 651 spelende leden, met 572 (88 procent) mannen/jongens en 79 (12 procent) vrouwen/meisjes.

In aanvang voetbalde men op het heideveld van boer Hak, tegen een huurprijs van 75 cent per zondag. Hierna, via enkele boerenweiden, werd in 1934 het sportterrein 'De Hoge Akkers' in gebruik genomen. In 1957 kwam er een nieuwe accommodatie aan de Europalaan en thans beschikt de vereniging over een schitterend sportpark in het sportcomplex Zuideinder Park.

In het 92-jarig bestaan heeft de club 13 voorzitters gehad. De eerste was Jan Speeks en de laatste was Peter van Esch, die na 7 jaren is gestopt. Dat betekent dat deze functie momenteel even vacant is. De club waardeert zijn leden bijzonder goed. Zo zijn er inmiddels 51 ereleden, 6 erebestuursleden en zelfs 181 leden van verdienste.
Daarnaast zijn er nog allerlei dragers van gouden, zilveren en bronzen spelden.

In de schaduw van het voetbal bestaat er ook een trimclub, die onlangs zijn vijftig-jarig bestaan vierde. Daar zijn zo'n 35 leden actief met het op peil houden van de conditie, gekoppeld aan een potje voetbal. Ook is er een groepje dat jeu de boules speelt. Alles bij elkaar hebben we hier te maken met een energieke club, die aan velen het genot geeft van samen sporten.

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl