Historie DKV Avanti vastgelegd

SCHIJNDEL - Het heeft even wat tijd gekost, maar dan mag het resultaat er ook zijn. Voorzitter Harry van de Linde zegt hierover: "Toen het verzoek van de Heemkundekring binnenkwam, om de geschiedenis van de D.K.V. Avanti in kaart te brengen, was het niet het punt dat we niet wilden meewerken, maar tot een actief werkgroepje konden we toen maar moeilijk komen. Op aandringen van de heemcoördinator hebben we wat later geconcludeerd dat het project als zodanig heel waardevol is. Aan Helma van Rozendaal de eer om als clubcoördinator van start te gaan".

Als coördinator van de Heemkundekring heeft Henk van den Dungen het project begeleid en hij memoreert: "Met Helma hadden we de juiste persoon in ons midden en de werkgroep werd aangevuld met erelid Henriëtte Raats en Jan van Houtum die, als man van erelid Coby, beschikte over een eigen archief met veel clubinformatie. Dit drietal zette de schouders eronder en zo kon het project onlangs worden afgerond."

De werkgroep is tevreden over het resultaat te meer ook omdat in 1985 het gehele archief door een felle brand werd verwoest, waardoor waardevolle herinneringen als verloren konden worden beschouwd. Desondanks is er nu een compact en overzichtelijk stuk geschiedenis van de belangrijkste clubfeiten vastgelegd.

Aanvankelijk was het de bedoeling om een damesvoetbalclub op te richten, maar na tussenkomst van kapelaan Pas werd besloten om voor een korfbalclub te kiezen. De initiatieven werden genomen door Riek Tibosch en Mimi Verhoeven, beiden werkzaam in het onderwijs. De datum van oprichting was 25 april 1955 en er werd gestart met 20 meisjes. Riek Tibosch werd de eerste voorzitter (1955-1958 en later 1962-1978).
De weekcontributie was 20 cent en vrouwen die gingen trouwen moesten stoppen met korfballen. De geestelijk adviseur zag daar nauwlettend op toe.

De eerste beker werd gewonnen in 1957 in Veldhoven en in 1979 werd een pupillenteam opgericht. In 1980/1981 was er de ingebruikneming van velden aan de Leemputtenweg. Dit alles werd voorafgegaan door trainingen in het parochiehuis naast de kerk en op een veld in de Jan van Amstelstraat. Via de gymzaal van de Lambertusschool in de Pompstraat en allerlei veldjes en omzwervingen kwam er in 2006 uiteindelijk een prachtige accommodatie tot stand. In 1982 werd er gestart met een recreantenteam en in 1983 vond de introductie plaats van het clubblad met de naam 'Het Korfbabbeltje'.

In mei 1994 werd het eerste seniorenteam kampioen en promoveerde naar de Hoofdklasse. In 2003 was er de opening van het eerste kunstgrasveld en een jaar later worden de A-junioren Nederlands kampioen. Het ledenbestand ontwikkelde zich positief: van 60 leden in 1975, naar 130 leden in 1995 en nu zelfs 171 leden.
De club kent 8 ereleden en een aantal geëerde 'vrijwilligers van het jaar'. Tevens is er momenteel een sportieve samenwerking met de korfbalclub Celeritas uit het Wijbosch.

De club wordt geleid door een enthousiast kader en dat maakt van Avanti een fijne korfbalclub voor vrouwen en meisjes, zelfs al voor op heel jonge leeftijd.
Voor inlichtingen: secretariaat Helma van Rozendaal, telefoon 06 1042 0941 of e-mail: helma.van.rozendaal@xs4all.nl 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl