Bezorgde en kritische raadsleden stellen kadernota 2020 vast

MEIERIJSTAD - Nadat raadsleden hun zorgen uitten over de financiële situatie in Meierijstad, kritisch waren over de ‘stadse’ ambities en een aantal amendement aannamen en verwierpen, stelden ze dinsdagavond 2 juli de Kadernota 2020 vast.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd niet alleen de Kadernota 2020 besproken, maar was het ook tijd voor de algemene beschouwingen. Johan van Gerwen (CDA) begint positief met het complimenteren van de het College en de gemeenteraad. “We zijn er nog niet en er kunnen dingen beter, maar wat hebben we veel respect voor wat er hier in het huis gebeurt.” Ook Wilma Wagenaars (VVD) blikt terug op goede en minder goede momenten. De breuk binnen Team Meierijstad was bijvoorbeeld minder. “Omdat dit ook van de VVD veel energie heeft gekost om er uiteindelijk als coalitie goed uit te komen.”

Geldzorgen
Veel partijen zijn bezorgd over de financiële situatie van Meierijstad. “Wij zijn van mening dat ook in tijden dat het economisch goed gaat, we de begroting en met name de lasten van onze lokale inwoners in beheersing moeten houden”, aldus Wagenaars. De VVD dient samen met Lijst Blanco een amendement in dat de voorgenomen verhoging van de OZB van 2% moet voorkomen. Het wijzigingsvoorstel krijgt veel steun en wordt aangenomen. Volgens Pascal Timmers (Lokaal Meierijstad) is de verhoging van de OZB niet te rechtvaardigen. “We zijn het als raad verplicht zorgvuldig om te gaan met het geld van onze burgers.” Wagenaars’ argument dat het schrappen van de extra verhoging het College en de raad dwingt tot het maken van scherpe keuzes en strakkere kaders doet het goed bij Hart, een partij die zich al lang veel zorgen maakt over de financiën van de gemeente. “Positieve jaarresultaten zijn steevast te danken aan eenmalige meevallers. Ondertussen zijn de structurele inkomsten en structurele uitgaven bijna met elkaar in balans. Het beetje geld dat er onderaan de streep overblijft is echt te klein om de ambities van het College en deze gemeenteraad te realiseren”, betoogt Van Voorst.

Groen en Fairtrade
Het amendement van Lijst Blanco over groenonderhoud krijgt minder steun. Door een eerder aangenomen amendement hanteert de gemeente het basisniveau B, maar in de Kadernota schrijft het College €200.000 te willen besparen door een balans te vinden tussen B en C. Hoewel veel partijen hier kritisch over waren, stelde de wethouder ze gerust en werd het amendement niet aangenomen. Sikko Oegema (PvdA) betoogt op zijn beurt dat de gemeente wel wat beter haar best mag doen als het gaat over duurzame inkoop. “We moeten laten zien dat we de titel ‘Fairtrade gemeente’ wel echt verdienen.”

Woningen
Ook woningbouw is een belangrijk thema. “Als we willen investeren in economische bedrijvigheid, dan moeten we er ook voor zorgen dat er gewoond kan worden. Fatsoenlijk en betaalbaar, voordat we onze jonge talenten verliezen naar elders. College, wat is er nodig om ervoor te zorgen dat die woningbouw en met name de sociale woningbouw nou echt van de grond komt?”, aldus Oegema. De SP diende een amendement in omdat de partij het niet vindt kunnen dat het onderwerp ontbreekt in de Kadernota. De partij wil dat in de nota wordt opgenomen dat er een tekort is aan betaalbare sociale huur-en koopwoningen en dat er snel concrete plannen komen. Kersverse Wethouder Rik Compagne (Wonen, HIER) zegt dat woningbouw een topprioriteit is en hier al meerdere gesprekken over gevoerd te hebben. Omdat in de al vastgestelde Woonvisie staat dat er 25 procent sociale woningbouw moet komen en er al een speciale Taskforce is, vindt hij het amendement overbodig. “Er is voldoende aandacht voor dit onderwerp en we gaan er mee aan de slag”, aldus de wethouder. “In aandacht kun je niet wonen”, is de reactie van Merks. Het amendement wordt niet aangenomen.

Huis-aan-huisbladen
Het amendement dat de SP en de PvdA indienden, kon op meer steun rekenen. Vanaf 2021 wil het College stoppen met het opnemen van wettelijke publicaties in huis-aan-huisbladen. Volgens Goijaarts komt er een lezersonderzoek eind dit jaar en wordt er volgend jaar een voorstel gemaakt. De raad kan er niet op wachten en het amendement wordt aangenomen.

Stadse ambities
De SP en Hart maken zich zorgen over de stadse ambities van de gemeente. Volgens Merks ontbreekt het nog aan een wij-gevoel. “Dat verander je niet met dure campagnes. De beste reclame hoeft niet veel te kosten, sterker nog het is gratis: mond-tot-mondreclame. Ook Van Voorst geeft het College advies. “Vraagt u zich af of het door u bedachte beeld van Meierijstad ook maar enigszins in de buurt komt van het plaatje dat inwoners hebben. Of uw ‘We are food’, ‘Made in Meierijstad’ en ‘TEDX’ in de buurt komt van het verlangen naar identiteit, kleinschaligheid en lokalisme van de inwoners.” Hart maakt zich ook zorgen over een zinnetje in de Kadernota waarin het College zegt meer uit te willen gaan van de leefwereld van inwoners. Volgens de partij moet het woord meer geschrapt worden, aangezien de gemeente per definitie van de leefwereld uit zou moeten gaan. Ook deze motie werd aangenomen. Drie moties van Gemeentebelang Meierijstad over de Randweg in Erp, de Energietransitie en de Pastoor van Haarenstraat in Mariaheide, werden niet aangenomen.

Op de SP na stemden alle partijen voor het geamendeerde voorstel en werd de Kadernota 2020 aangenomen.

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl