Bridgeclub Sans Souci legt geschiedenis vast

SCHIJNDEL - Toen de heemkundecoördinator contact zocht met het bestuur van deze bridgeclub, om hun geschiedenis overzichtelijk in kaart te brengen, kwam er via de voorzitter Henriëtte van Aken meteen een heel positieve reactie om aan het project deel te nemen. De secretaris Janine Duynisveld werd de contactpersoon en ging meteen met Henriëtte aan de slag, om de antwoorden te vinden op de onderwerpen en de vragen. Zij zeggen: "Gelukkig was er al veel informatie via onze jaarverslagen beschikbaar en zodoende was het mogelijk om de gevraagde gegevens redelijk nauwkeurig in te vullen."

Namens de Heemkundekring werd het project begeleid door Henk van den Dungen. Hij vult aan: "Opmerkelijk was de directe aanpak door de vereniging. Janine is sinds 2017 secretaris. Zij stortte zich, samen met Henriëtte, met veel inzet op de inhoud, wat resulteerde in een snelle afronding en een overzichtelijk archiefdocument."

De historie begon allemaal met enkele dames die ook graag overdag wilden bridgen en waar gezelligheid tevens belangrijk was. Men deed dat nog niet officieel in verenigingsverband, maar als "Club 84". In 1988 werd de naam veranderd in Bridgeclub Sans Souci, wat Zonder Zorgen betekent. De oprichters waren: Patty van den Bosch, Ans Bekker-Wiesing en Wiesje Meuwese. Voorzitter werd Harrie van der Vleuten en die zou dat blijven tot 1996, waarna Henriëtte van Aken de voorzittershamer tot nu toe overnam.

Het ledenaantal groeide door van 61 leden in 1988 tot gemiddeld 120 leden, met als hoogste score 132 leden in seizoen 2013/14. De laatste jaren kennen een dipje tot 100 leden. Het bridgespel kent vele varianten, maar Sans Souci speelt het systeem Acol. De club is nooit lid geweest van de Nederlandse Bridgebond, waardoor het clublidmaatsgeld niet onnodig hoog hoeft te zijn.

De club kent geen ereleden of leden van verdienste. Er is éénmalig een "vetleren" medaille uitgereikt in 2009 aan Henk van Roessel, voor zijn totale verdiensten. Wel worden de leden, die zich vrijwillig inzetten voor allerlei zaken, in de jaarvergadering bedankt met een presentje. Ook kent men jaarlijks de felicitaties voor de clubkampioenen en de slemkampioenen.

Als huisvesting werd allereerst onderdak gezocht bij de horeca. Gestart werd in café De Hopbel, dan Amicitia, De Zwaan, In den Herd, Peer Wouters, vervolgens de Beemdhut en uiteindelijk in 2006 't Spectrum, waar nu in twee grote zalen het edele spel gespeeld wordt. Tijd: dinsdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. Sans Souci: een serieuze combinatie van spel en gezelligheid.

Voor aanvullende informatie over Sans Souci kan men contact opnemen met het secretariaat: Janine Duynisveld, telefoon 073 547 58 31 of e-mail janineduynisveld@hotmail.com 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl