Gemeente Meierijstad gaat regie voeren over de Woningopgave

MEIERIJSTAD - Het College gaat meer regie voeren over de Woningopgave in de grote kernen van Meierijstad, dat maakt de gemeente bekend in een persbericht.

Dat er een groot tekort aan woningen is in de grote kernen - en dan vooral in Schijndel - was al duidelijk toen vorig jaar de Woonvisie vastgesteld werd. Het was dan ook een veelbesproken onderwerp in de algemene beschouwingen tijdens de raadsvergadering. In de periode 2018 - 2028 zijn 3.940 woningen nodig in heel Meierijstad. In Schijndel was er vorig jaar behoefte aan maar liefst 876 woningen, waarvan er inmiddels 190 opgeleverd zijn. De komende vier jaar staat hetzelfde aantal woningen op de planning.

Vraag en aanbod 
Om ervoor te zorgen vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten, gaat het College meer regie voeren. Dat betekent voor Schijndel dat de plannen die er al liggen snel hard gemaakt moeten worden zodat er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe woningbouwplannen, zoals principeverzoeken voor woningbouw binnen de bebouwde kom of herbestemming van bestaand vastgoed, aldus het persbericht.

Betaalbare woningen 
Regie voeren is volgens wethouder Rik Compagne de enige manier waarop er op een toekomstbestendige manier gebouwd kan worden in alle kernen. “Het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen voor starters en senioren is daarin essentieel.”

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl