Kringdag Gilde

SCHIJNDEL - Gilde Sint Catharina en Barbara is dit jaar aan de beurt om de Kringdag van de acht Gilden uit de Dommelgroep te organiseren. Zondag 8 september begint de dag met koffie waarna de Gilden om 9.45 uur in optocht vanaf het Spectrum naar de kerk lopen voor een feestelijke eucharistieviering door bisschop De Korte en pastoor Joe. Na de mis om ongeveer 11.00 uur lopen alle acht Gilden weer in een grote optocht vanaf de Markt richting Spectrum.

Voordat de wedstrijden beginnen vindt op de gildeaccommodatie aan de Rooiseheide 10 (weg tegenover de Jumbo in) de massale opmars plaats. Het is de moeite waard om dit eens te bekijken. De vaandeldragers, tamboers, koningen, vendeliers en bazuinblazers komen allen tegelijk op waarna gevendeld wordt en de tamboers en de bazuinblazers hun beste tonen laten horen. Na het Wilhelmus is de officiele opening van de kringdag door de voorzitter van kring Dommelgroep. Na de toost en de erewijn beginnen de wedstijden. De wedstrijden bevatten: koningschieten, kruisboogschieten, geweerschieten, jeu de boules, vendelen, tamboer spelen en bazuinblazen. De winnaars gaan met een schildje of prijzen in natura naar huis.

Laserschieten en Handboogschieten ook voor jongeren
Voor het eerst kunnen jongeren die geen lid zijn gratis deelnemen. Ze gaan allemaal naar huis met een certificaat en/of een prijs.  Versnaperingen voor jong en oud zijn volop verkrijgbaar. Iedereen is welkom om de gildedag bij te wonen.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl