Iedereen mag meedenken over de mobiliteitsvisie

MEIERIJSTAD - Hoe worden inwoners van Meierijstad beter betrokken bij het opstellen van de de mobiliteitsvisie? Over deze vraag gingen belangstellenden donderdag 6 september in gesprek tijdens een beeldvormende avond.

Het startgesprek is een initiatief van de gemeenteraad, die eerder al aangaf dat inwoners van Meierijstad al vroeg in het proces van besluitvorming mee moeten kunnen denken en gehoord moeten worden. De mobiliteitsvisie heeft de primeur.

Deze visie gaat over de manier waarop mensen zich in Meierijstad verplaatsen. Het gaat dan bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, het openbaar vervoer, bereikbaarheid en toegankelijkheid van wegen en voet- en fietspaden. Beleidsmedewerker Veronique de Wit legt uit dat mobiliteit overlapt met technische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de groeiende invloed van ict op het verkeer of het feit dat ouderen door de e-bike langer deelnemen aan het verkeer.

Usual Suspects 
De groep aanwezigen bestaat vooral uit de usual suspects. In de raadzaal zitten vooral raads- en commissieleden, vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden en ambtenaren. Allereerst krijgen ze een aantal stellingen voorgeschoteld. Is een participatietraject bijvoorbeeld pas geslaagd wanneer iedereen tevreden is? Nee, vindt de overgrote meerderheid. Alleen Jos van Asten (Platform Ondernemend Meierijstad) vindt dat iedereen het er mee eens moet zijn. “Ik vind het volstrekt logisch dat wanneer iedereen tevreden is, we een goede oplossing hebben.” Raadslid Jankees Schwiebbe (CDA) is het er niet mee eens en vindt dat er al veel bereikt is wanneer de meesten tevreden zijn. De vraag of iedere inbreng even zwaar weegt levert meer verdeeldheid op, maar voor sommigen is het een duidelijke zaak. “Ik ben bang dat als wij nu al zeggen dat niet ieder belang even zwaar weegt, het participatieproject al na dertig minuten mislukt is”, zegt raadslid Arie de Zwart (PvdA) terwijl hij op zijn horloge kijkt.

Luisteren naar belanghebbenden 
In de startnotitie staat beschreven hoe het algemene participatieproces eruit gaat zien. De Wit vertelt dat er begonnen zal worden met een digitale enquête waarin burgers om hun mening wordt gevraagd. Daarna is het aan vier focusgroepen om hun inbreng te geven. Deze groepen bestaan uit experts, zoals hulpdiensten en de provincie, bedrijven, belangenorganisaties zoals de fietsersbond en de seniorenraad en ten slotte uit dorps- en wijkraden. Vervolgens zal een mix van deze groepen in ateliers de visie meer vorm geven. De aanwezigen missen een aantal belanghebbenden, zoals natuurorganisaties en autobezitters. Burgercommissielid Pieter Siroen (D66) vraagt zich af waar de jongeren zijn in het proces. Volgens hem heeft deze groep er weer een andere kijk op dan ouderen. “Probeer maar een met de bus van Schijndel naar Eindhoven te gaan. Het duurt anderhalf uur voordat je op school bent.” 

Tenslotte wordt aan de aanwezigen gevraagd of burgers met dit proces voldoende inbreng hebben. Volgens raadslid Mirjam van Esch (Hart), gaat het niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Burgers die willen meepraten moeten daar de gelegenheid voor krijgen en niet achteraf hoeven te zeggen dat ze niet gehoord zijn. Op basis van deze avond zal de startnotitie worden aangepast en wordt het participatietraject in gang gezet. Na deze pilot zal eenzelfde proces volgen bij de landschapsvisie en het hondenpoepbeleid.

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl