Gemeenteraad in Veghel of in Sint-Oedenrode?

MEIERIJSTAD - Blijven de griffie en de gemeenteraad in de toekomst zitten in het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode of verhuizen ze naar nieuwbouw bij het gemeentehuis in Veghel? Deze twee scenario’s wil het College van Meierijstad graag uitwerken en daarvoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. 

Het gemeentehuis en de ambtenarij van Meierijstad mogen dan gevestigd zijn in Veghel, de gemeenteraad en de griffie zijn nog steeds gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Het gebouw staat sinds de fusie half leeg en daarom werd er een onderzoek gestart naar mogelijke nieuwe bestemmingen voor het pand en een eventuele verhuizing van de gemeenteraad en griffie. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het College twee scenario’s bedacht die ze graag wil uitwerken. Hiervoor is 75.000 euro nodig én toestemming van de gemeenteraad.

Principescenario’s
In het eerste scenario blijven de gemeenteraad en de griffie zitten waar ze zitten: in Kasteel Dommelrode in Sint-Oedenrode. De overgebleven ruimtes zouden op verschillende manieren kunnen functioneren, zoals als commerciële of maatschappelijke ruimtes. Volgens scenario nummer twee verhuizen de raad en de griffie naar een nog te bouwen pand bij het gemeentehuis in Veghel.

Nieuwbouw in Veghel 
In het raadsvoorstel staat dat een meerderheid van de gemeenteraad nieuwbouw als serieuze optie beschouwd, maar de locatie Veghel lastig vindt in verband met sentimenten in de samenleving. In het voorstel schrijft het College meteen dat Veghel de enige optie is als het om nieuwbouw zou gaan. Dit omdat de grond eigendom van de gemeente is en al beschikbaar is, de voorzieningen zowel gebruikt kunnen worden door onder meer het College, de ambtenaren als de raadsfracties en de beheerskosten lager zouden zijn door alles te centreren op één locatie.

Het raadsvoorstel over het uitwerken van deze scenario’s en het krediet beschikbaar stellen van 75.000 euro wordt in oktober in de raadsvergadering besproken.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl