'Het college moet keuzes maken'

MEIERIJSTAD - Het college mag wel voorzichtiger zijn met het uitgeven van geld, dat was de voornaamste boodschap van de commissieleden tijdens de vergadering over de begroting. Naast zuinigheid was ook de woningbouw een belangrijk thema.

Een groot deel van de politieke partijen maakt zich zorgen over het instabiele financiële plaatje dat het college presenteerde in haar begroting en meerjarenraming. Zo juicht de VVD het ambitieniveau van de gemeente toe, maar waarschuwt fractievoorzitter Wilma Wagenaars voor de houdbaarheid hiervan op de lange termijn. “We moeten oppassen niet telkens het hoogste duurzaamheidsniveau te willen. Dat maakt onze investeringen alsmaar duurder en het maakt dat we voortdurend om krediet moeten vragen.” Hoewel Johan van Gerwen (CDA) blij is met de begroting, doet hij eenzelfde soort uitspraak. “In het kader van goed rentmeesterschap wil ik meegeven dat het ambitieniveau echt heel hoog is. Vraag is of we dit langer kunnen volhouden.”

Keuzes maken 
Kyara van Roessel (Lijst Blanco) herhaalt wat al vaker door haar partij gezegd is: het college moet keuzes maken. “Bijvoorbeeld door het wenkend perspectief niet uit te voeren, door geen elektrische pd-wagen te huren, door het politiebureau in Veghel niet aan te kopen, door in de plannen met het Duits Lijntje een in 2014 gebouwde brug niet nou al te verplaatsen en door geen citymarketingbeleid te voeren.” Ook Laurens van Voorst (Hart) is kritisch op de projecten waar het college veel geld aan uitgeeft. “We vinden dat het college te nadrukkelijk waterdrager is voor ondernemers en bouwt aan een oppervlakkig en onecht imago van onze gemeente Meierijstad, het havenkwartier, Agrifood Capital, en dat vrachtwagenterrein, het mag allemaal wel wat minder met het werken aan het aanzien van de gemeente en het plezieren van ondernemers. Want zoveel lol krijgen we er niet voor terug. Lelijke bedrijventerreinen, verkeersproblemen, milieuproblemen en een mogelijke weg door een fraai bos.” De partij presenteerde eerder al een alternatieve begroting, waar het geld dat door het college begroot is voor bovengenoemde projecten besteed wordt aan bijvoorbeeld het buurthuis in de Boschweg. Johan van Gerwen (CDA) reageert op de kritiek die Hart heeft op de ambitieuze projecten. “Laat ik vooropstellen dat wij die punten wel van belang vinden en dat meerwaarde zich niet altijd meteen in geld kan laten meten.

Bouwen, bouwen, bouwen 
Ook Pascal Timmers (Lokaal) uit zijn zorgen over de financiële onzekerheden, maar vestigt de aandacht al snel op een ander topic van vanavond: de woningbouw. “Het is in Meierijstad goed leven en werken. En gelukkig investeren wij als gemeente in goede voorzieningen, want deze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners. Daarvoor moet het wel mogelijk zijn voor starters, senioren en doorstromers om over een passende woning te beschikken in de nabijheid van die voorzieningen. Marrik van Rozendaal (D66) sluit zich hier bij aan. “Ik heb grote zorgen over de woningbouw in Schijndel en in iets mindere mate in Sint-Oedenrode. Schijndel heeft naar mijn mening een visionair plan nodig dat antwoord geeft op de vraag waar we vijfhonderd betaalbare huizen gaan bouwen.” Op dit onderdeel wordt Van Rozendaal op zijn wenken bediend door wethouder Rik Compagne (Wonen, HIER) die toezegt hier in het eerste deel van volgend jaar meer informatie over te geven.

Boa’s, hondenpoep en parkeerplaatsen 
Ook andere onderwerpen in de begroting worden aangehaald. Zo heeft Mari van der Aalsvoort (HIER) naast woningen ook aandacht voor veiligheid en criminaliteit. Hij vraagt zich af of het geen goed idee is om in Meierijstad twee extra boa’s in te zetten. “Inwoners van Meierijstad moeten ook zien dat de overheid zelf daadkrachtig optreedt tegen kleine zaken als hondenpoep en afval niet op de juiste wijze aanbieden.” Peter Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad) kondigt een motie en verschillende amendementen aan. Zo zal de partij onder andere een amendement indienen om het bedrag dat begroot is voor de verkenning van een vrachtwagenparkeersplaats te schrappen. “Wanneer de provincie dat nodig vindt, moeten ze dat zelf maar betalen.” Sikko Oegema (PvdA) geeft aan het goed te vinden dat er ook in 2020 extra aandacht gegeven wordt aan trainingen in ‘Klare taal’. “We willen ook dat de begroting begrepen wordt en dat de gemeentelijke stukken toegankelijk zijn voor meer mensen als onderdeel van ons streven om onze gemeente dichterbij de inwoners te brengen.”
Omdat er verschillende (potentiële) moties en amendementen zijn aangekondigd door de commissieleden gaat het voorstel als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 7 november. Deze is live te volgen op de website van gemeente Meierijstad.

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl