Met trots afscheid van Welzijn De Meierij

SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Welzijn De Meierij is een professionele lokale organisatie voor sociaal werk. Zij richten zich vooral op de inwoners van de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode met als belangrijkste doel de maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners te vergroten. Elly Vissers en Lilian Verstraelen zetten zich al jarenlang in om mensen van jong tot oud mee te laten doen in onze samenleving. Begin december nemen zij afscheid van hun werk, dat ze al die jaren met hart en ziel hebben vormgegeven.

Elly is vanaf 2007 werkzaam bij Welzijn De Meierij en Lilian vanaf 2001. Lilian - ooit begonnen als kraamverzorgster - wilde meer betekenen voor de positie van vrouwen in de maatschappij. Voordat Lilian bij Welzijn De Meierij ging werken, was ze nog in dienst bij brede welzijnsinstelling Het Palet en daarvoor bij Stichting de Triangel, wat vroeger het emancipatiewerk in Schijndel was. Tijdens haar werk heeft ze verschillende functies bekleed zoals bestuurslid, docent en begeleidster van verschillende groepen, waaronder opvoedingsondersteuning, assertiviteitstraining en dans en beweging. Uiteindelijk ging op verzoek van de gemeente Stichting de Triangel samen met het Project Anders Werken, de Tweesprong Volwasseneducatie en Stichting Welzijn Ouderen Schijndel, om een brede welzijnsorganisatie te vormen. Dit mondde uit in brede welzijnsinstelling Het Palet en is in samenwerking met Salus Sint-Oedenrode uitgegroeid tot Welzijn De Meierij. Lilian stond in de kinderschoenen van dit hele proces. 
Binnen de organisatie heeft Lilian haar emancipatorische visie verder vorm kunnen gegeven. De coördinatie van de ontmoetingsactiviteiten, Steunpunt Mantelzorg, ondersteuning Rouw en verlies, wijkopbouwwerk in ‘Het Gasthuis”, het coördineren van 'de Zoete Inval'. Samen met vele vrijwilligers en Reinier van Arkel heeft zij deze taken vormgegeven. Lilian was ook vanaf het begin betrokken bij de opstart van het Sociaal Wijkteam in Schijndel en later in Meierijstad. Vragen van de burgers zo goed mogelijk beantwoorden gericht op preventie, sociale activering en mantelzorgondersteuning. Al met al is zij zo’n 31 jaar actief geweest in het sociaal werk.

'Dat de mens centraal mag blijven staan, zeker in deze tijd'
Bij Elly ligt haar voorgeschiedenis ook in de zorgsector. Haar achtergrond paste als gegoten bij het welzijnswerk wat daarop volgde, waardoor ook Elly mooie initiatieven heeft kunnen ontplooien. Zo heeft zij bijvoorbeeld de dagbesteding binnen Welzijn De Meierij op eigen kracht opgezet. “Wel met behulp van vele vrijwilligers”, vult ze krachtig aan. Op dit moment worden er vier dagen dagbesteding aangeboden, voor mensen die langer thuis blijven wonen, maar voor wie een aanbod wel erg belangrijk is. “Dit kan zijn in het kader van eenzaamheid, zelfredzaamheid of sociale contacten. We zijn ooit met één groep in het klein begonnen”, vertelt Elly. "Al snel bleek dat er veel animo was voor deze vorm van dagbesteding, omdat ook mensen zonder indicatie bij ons terecht kunnen.” Daarnaast coördineerde Elly 'de Klussendienst', ook een initiatief dat de zelfredzaamheid van mensen ondersteunt. Elly: “Er zijn genoeg mensen die niet iemand in de arm kunnen nemen om een schilderijtje op te hangen of hun tuintje te doen. De vrijwilligers die hierin werkzaam zijn, komen achter de voordeur en signaleren van alles in huis. Als het met mensen niet lekker loopt, als ze zichzelf bijvoorbeeld verwaarlozen of vergeetachtig worden, krijgen wij deze signalen binnen. Er kan daardoor specifieke hulp geboden worden of de vraag kan doorgezet worden naar de plekken waar het thuis hoort.” Alsof dat nog niet genoeg is, is Elly ook al jaren coördinator van buurtbemiddeling voor Schijndel en Sint-Oedenrode. Inmiddels sinds de fusie ook voor Meierijstad, in samenwerking met Ons Welzijn. Buurtbemiddeling werkt met geschoolde vrijwilligers die samen met de bewoners uit een conflictsituatie proberen te komen. 

Een hele staat van dienst voor deze dames dus, maar vol overtuiging maken beiden nog eens duidelijk: “Als er geen vrijwilligers waren, zou alles instorten en konden wij ons werk niet meer doen. Wij signaleren en verbinden, mensen helpen elkaar, dus uiteindelijk doen ze het zelf vanuit eigen kracht en mogelijkheden.” 
Lilian: “Ik ben dankbaar en trots op het vertrouwen dat de mensen in mij hebben gehad, die ik in de afgelopen 31 jaar heb mogen ontmoeten en waar ik iets voor heb mogen betekenen. Dat ik fijn en inspirerend heb mogen samenwerken met de gemeente en alle netwerkpartners. Ik hoop dat het welzijnswerk in de toekomst aandacht kan blijven geven aan de burgers die dat nodig hebben. Dat de mens centraal mag blijven staan, zeker in deze tijd.” 
Elly: “Ik ben trots op de diensten die ik heb ontwikkeld bij Welzijn De Meierij. Ik hoop dat de mensen nog jarenlang van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Ik bedank alle vrijwilligers en netwerkpartners waar ik met veel plezier mee heb samengewerkt.” 
Elly en Lilian maken vanaf 4 december met een zeer tevreden en trots gevoel ruimte voor de jongere generatie die het stokje overneemt. 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl