Bijen in de winter

SCHIJNDEL - In de koude periode van het jaar (vaak winter genoemd) hebben bijen een teruggetrokken leven. De solitaire bijen zitten als eenling ergens in de grond want de meeste solitaire bijen overwinteren in de grond. Andere soorten overwinteren in een muur of een rond pijpje zoals vaak in bijenhotels worden gemaakt. De diameter van het pijpje geeft een kleine of grotere bij de juiste behuizing. Ze hebben een kleine wintervoorraad eten. Het overwinteren gebeurt dus niet als volwassen bij maar eerst als eitje daarna larf en uiteindelijk wordt het een volwassen bij die pas uit komt als de omstandigheden gunstig zijn voor de soort bij. Een belangrijke factor hierbij is dat er voedsel in de natuur te vinden is. Voor alle dieren en zeker voor ons mensen is de eerste levensvoorwaarde: voedsel.
De honingbijen overleven de winter in een boom, korf of kast. Zij kunnen alleen overleven als volwassen levende bijen. Het aantal is meestal tussen de 5000 en 10.000 per kast, boom of korf. Is het volk kleiner dan 5000 bijen dan is de kans van overleven bij een strenge winter erg klein. De imker moet er dus voor zorgen dat de volken sterk zijn. In september en oktober kan de imker bij goed weer (boven de 15 graden) zwakke volken samenvoegen tot een sterk volk. Ook moet de imker zorgen voor voldoende voedsel in de kast (broedkamer). Daarvoor krijgen de bijen in augustus-september ongeveer 18 kilo suiker opgelost in water. De bijen maken van dat suikerwater winterhoning en die is alleen voor de bijen. Soms is dat minder dan 18 kilo als de bijen zelf al veel honing hebben opgeslagen in de broedkamer. Bijen nemen voedsel op en hebben dus ook afvalstoffen (poep). Zij kunnen dat gedurende wel 3 maanden opslaan in hun lichaam. Als het gedurende de koude periode een dag mooi weer is dan gaan de bijen massaal hun behoefte doen.
Varroa bestrijding is in de winter ook nodig bij een temperatuur lager dan 5 graden. Meestal is dat in december wel het geval. De imker maakt dan suikerwater aan en voegt daar een kleine dosis oxaal zuur aan toe. Hij brengt het mengsel op lichaamstemperatuur en met een spuit druppelt hij een kleine hoeveelheid op de bijen. De bijen zitten dicht bij elkaar(tros) en bewegen langzaam langs elkaar. Op die manier brengen ze het bestrijdingsmiddel over naar andere bijen. De varroamyten die op de bijen zitten komen in contact met het oxaalzuur en gaan dan dood. Blijven er te veel varroamyten in een bijenvolk dan gaat het bijenvolk dood. Bestrijden is dus noodzakelijk.

Wat doet de imker nog meer in de winter?
Vooral schoonmaken/schilderen van kasten, ramen, moerroosters enzovoorts. Smelten van broedramen en honingramen. De gesmolten was schoonmaken om weer te gebruiken voor het maken van waswafels. Waswafels zijn nodig om vast te maken in de schoongemaakte ramen. De bijen bouwen de waswafels uit tot volledige ramen. 
Bijscholing voor de imker is noodzakelijk om bij te blijven met de ontwikkelingen op bijengebied en contact met collega’s voor de uitwisseling van ervaringen. Er zijn diverse cursussen die door de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) worden verzorgd. De laatste jaren is de cursus voor beginnend imker, op diverse plaatsen in Nederland, ingeschreven. Bij vrouwen is er grote belangstelling voor het vak van imker. Uit een Duits onderzoek is gebleken dan vrouwen betere imkers zijn dan mannen. Na enkele jaren imkeren zijn er nog de volgende cursussen; gevorderden – bijen producten – bijengezondheid – keurmeester bijenproducten – leraar bijenteelt. Scholing is een echte winteraangelegenheid omdat imkers in de zomer erg druk zijn met hun eigen bijen. Wie belangstelling heeft voor scholing kijkt op de site van NBV. Hier kun je inschrijven voor een cursus en dan zie je de plaats waar de cursus wordt gegeven.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl