Verlenging Pilot Geld en Zo

MEIERIJSTAD - In ’t Spectrum in Schijndel is als pilot medio 2018 een gratis inlooploket voor inwoners uit Meierijstad voor vragen op het gebied van financiën en administratie. Deze pilot is een initiatief van de vijf samenwerkende welzijnsinstellingen, Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, Farent, Lumens en Mee.

Met Geld en Zo worden mensen preventief geholpen en kan zwaardere schuldenproblematiek worden voorkomen. Mensen die problemen en vragen hebben over geldzaken worden eerder bereikt en verdere schulden kunnen hiermee worden voorkomen.

Bereik
In de afgelopen periode hebben 75 inwoners Geld en Zo bezocht. Er zijn 17 inwoners doorverwezen naar professionele hulp zoals schuldhulp en sociaal raadslieden en naar vrijwillige ondersteuning, zoals Schuldhulpmaatjes. Al met al zijn de resultaten positief in deze eerste periode. Gekozen is om in Schijndel de pilot met een jaar te verlengen en nog een eenmalige subsidie van circa  18.000 euro hiervoor te verlenen. Het is nodig om meer ervaring op de doen om het tot een succes te maken. In 2020 wordt gekeken of het gratis inlooploket Geld en Zo kan worden opgenomen in het takenpakket van de welzijnsorganisaties.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl