Gemeenteraad tegen verhuurdersheffing woningcorporaties

MEIERIJSTAD - Gemeente Meierijstad gaat er bij de landelijke overheid op aandringen om de landelijke verhuurdersheffing die woningcorporaties jaarlijks betalen af te schaffen. Dit nadat een motie van de SP hierover donderdag 6 februari werd aangenomen in de raadsvergadering.

Nadat de gemeenteraad urenlang vergaderde over windmolens en zonneparken, moet er nog één punt besproken worden voordat de volksvertegenwoordigers naar huis kunnen. De SP wil af van de landelijke verhuurdersheffing die woningcorporaties jaarlijks aan het Rijk betalen. Volgens raadslid Tonnie Wouters is deze belasting onwenselijk, omdat het ervoor zorgt dat corporaties nu minder geld hebben voor het verduurzamen of het bouwen van huizen. De partij pleit er dan ook voor dat gemeente Meierijstad de honderdtachtig corporaties die al bezwaar maakten bij de belastingdienst steunt en bij het Rijk aandringt de heffing te schrappen.

Papieren rijkdom 
Het voorstel werd twee weken kritisch ontvangen in de commissie, maar kon nu op flinke steun rekenen. Zo steunt Lokaal de motie. Raadslid Abdulkadir Evlek hoopt dat er zo meer gebouwd kan worden. Arie de Zwart (PvdA) vindt dat er veel gevraagd wordt van de corporaties en dat de gemeenteraad ze daarbij dan ook moet ondersteunen. Twee weken geleden nog was Hart behoorlijk kritisch op het voorstel van de SP, maar fractievoorzitter Laurens van Voorst komt daar nu op terug. “We hebben vastgesteld dat de corporaties op papier heel rijk zijn, maar dat is papieren rijkdom.”

Portefeuillehouder Rik Compagne (HIER) kan zich vinden in de motie. Volgens de wethouder is het voor de corporaties op de korte termijn geen probleem om te investeren, maar is dat op de lange termijn een ander verhaal. “Het college wil dat corporaties op de lange termijn kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid en duurzaamheid.”

Tegenstemmen 
Toch zijn er ook partijen die zich niet kunnen vinden in de motie. De VVD en Lijst Blanco vinden het niet nodig dat de gemeente zich bemoeit met de landelijke heffing. D66 vindt dat de motie de indruk wekt dat de verhuurdersheffing er direct voor zorgt dat er niet gebouwd wordt in Meierijstad en stemt ook tegen. “Ik vind het ook niet altijd eerlijk dat ik belasting moet betalen, maar zo doen we dat in Nederland”, aldus Marrik van Rozendaal. Ondanks de tegenstemmen werd het voorstel aangenomen en mocht de burgemeester de SP feliciteren.

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl