Onderzoek naar zoekgebieden windturbines gaat door

SCHIJNDEL - Voordat de gemeenteraad donderdag 6 februari instemde met het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ kwamen er heel wat wijzigingsvoorstellen aan de pas. Zo komt er onder andere een onderzoek naar energiebomen en wordt de Raad iets meer betrokken.

Om de energiedoelen te behalen verwacht de gemeente dat er 940 hectare aan zonnepanelen nodig is en dat er 39 windturbines moeten komen. Met de aanstelling van een commissie die initiatieven voor zonneparken moet beoordelen en de komst van een onderzoek naar potentiële zoekgebieden voor windturbines hoopt het College een grote stap te zetten. De stortvloed aan amendementen en moties die werden besproken in de raadsvergadering illustreren de tumult die ontstond naar aanleiding van dit voorstel. In Wijbosch en Schijndel levert vooral de mogelijkheid van windmolens in Wijboschbroek weerstand op.

Kijk naar alternatieven
Een van wijzigingsvoorstellen was er dan ook op gericht om natuurgebieden uit te sluiten als zoekgebied. “Alsof wij niet verantwoordelijk zijn voor de natuur die daaraan opgeofferd lijkt te gaan worden. De dieren die daar leven zullen geen commentaar leveren, maar het biotoop wordt voor vele jaren verstoord”, aldus Ruud Merks (SP). De meeste partijen konden zich niet vinden in het voorstel. Zo zag Wilma Wagenaars (VVD) meer in het amendement dat haar partij samen met Hart indiende, waarin gevraagd wordt het onderzoek on hold te zetten. De partijen pleiten ervoor om de vier concrete zoekgebieden vooralsnog los te laten en de tijd te nemen om meer informatie te winnen over alternatieven. Bovendien vraagt Wagenaars zich af of nu alle afwegingen wel in beeld zijn. “Als we onze inwoners moeten geloven in ieder geval niet. Zij voelen zich overvallen en of dat nu terecht is of niet, zo wordt het wel gevoeld. Zet dan alles nog op een rij en kom aan het einde van het jaar terug”, besluit Wagenaars haar betoog. Ook deze gedachte werd niet gedeeld door de meerderheid van de partijen.

Rigoureuze stappen
Een wijzigingsvoorstel van Hart en de VVD over zonneparken kon wel op voldoende steun rekenen. Door een amendement dat zij indienden met het CDA, Lijst Blanco, PvdA en HIER moet de gemeente nu bij de raad aankloppen voor ze een vergunning verleent voor een initiatief van zonneparken groter dan vijf hectare. Hart benadrukte nog maar eens hoe belangrijk het is dat de gemeente inwoners van Meierijstad betrekt bij dit onderdeel en goed communiceert. “We zouden het wel van de daken willen schreeuwen: Meierijstad, Brabant en Nederland kunnen slechts rigoureuze stappen zetten om klimaat,- energie en CO2 doelen te halen als er draagvlak is in de hele samenleving”, aldus Mirjam van Esch.

Energiebomen
Door een aangenomen motie van D66 gaat het College onderzoek doen naar bomen met kunstmatige bladeren die energie kunnen opwekken. “Zonneparken en windmolens kunnen ook symbolen zijn van ambitie, het geloof dat we klimaatproblemen kunnen overwinnen, vertrouwen in de toekomst en hoop op een schonere wereld. Dat kunnen en moeten we dan ook uitdragen als gemeente. “Het is eigenlijk een hele mooie vorm van citymarketing.”, aldus Marrik van Rozendaal. Hoewel verschillende partijen opmerken dat energiebomen nauwelijks energie opleveren, krijg het voorstel volop steun. Een onderzoek kan immers geen kwaad. Luc van den Tillaart (Lijst Blanco) noemt het een sympathiek voorstel. “Als dit eventueel uit de budgetten van de kunst gefinancierd kunnen worden is het prima.”

Uiteindelijk stemden achttien raadsleden voor en werd het voorstel aangenomen. Sommige partijen bleven kritisch. Zo stemde de VVD tegen omdat hun amendement over uitstel niet was aangenomen. “We vinden het de verkeerde volgorde en onzorgvuldig We vinden dat een voorstel dat zo’n impact op de leefomgeving ook een afgewogen proces verdient”, aldus Wagenaars.

 

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl