Huis-aan-huis collecte 2020 van de Hartstichting opgeschort

SCHIJNDEL - Een bijdrage leveren aan de preventie, behandeling en genezing van hart- en vaatziekten. Dat móet een ‘goed gevoel ‘ geven. Natuurlijk volgt ook de hartstichting de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. In het bijzonder vanwege de collecteweek begin april. Na contact met gespecialiseerde instanties is besloten de huis-aan-huis collecte op te schorten. 

De collecte zou gehouden worden tijdens de Hartweek van 5 tot en met 11 april aanstaande.
Er wordt op dit moment intern beraad gevoerd of en hoe de collecte op een ander moment kan plaatsvinden, hierbij rekening houdend met het collecterooster zoals dat voor 2020 reeds is opgesteld en in afstemming met overige Goede Doelen.

Om de collecteweek tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar zoveel mogelijk collectanten. Tijdens de collecteweek halen de collectanten geld op voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.

In 55 jaar is al veel bereikt, maar nog niet genoeg. Met het oog op het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is het noodzakelijk dat  hart- en vaatziekten vroeger kunnen worden herkend en opgespoord én beter kunnen behandelen. Want iedereen heeft recht op een gezond hart. Een hart waarmee je alles uit het leven haalt, dat je kracht geeft om te groeien, te leven en lief te hebben.

Meld je aan
In diverse wijken in Schijndel staan nog vacatures open voor collectanten; onder meer in Hoevenbraak, Centrum en Boschweg. 
Het kost maar een paar uurtjes en je kunt er iets goeds mee doen. Iedereen kent wel iemand met hartproblemen, en het werk van de Hartstichting kan daar wellicht een goede bijdragen aan leveren. Meedoen is gemakkelijk. Je loopt in je eigen wijk, uiteraard altijd in goed overleg.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Hans Verhoeven, collecte coördinator Hartstichting Schijndel; e-mail: hartstichtingschijndel@ziggo.nl, telefonisch 06-50630700 of via www.hartstichting.nl/wordcollectant  

Over de Hartstichting
De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk, werken zij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen ze samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. De ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren zij wetenschappelijk onderzoek, geven ze voorlichting en werken ze aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Lees meer over de  doelen en oplossingen op www.hartstichting.nl/doelen  

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl