Neptunus'58 zwemt in een rijk verleden

SCHIJNDEL - Al meerdere jaren is de Heemkundekring actief met het in kaart brengen van de historie van de lokale sportverenigingen. Tot op heden is dat project met succes afgerond door 26 verenigingen.

Nu is het dan de beurt om af te ronden voor de Zwem- en Waterpolo Vereniging Neptunus’58.
Projectcoördinator, namens de Heemkundekring, is Henk van den Dungen. Hij zegt hierover: “De club ging positief maar ook aarzelend van start omdat men op dat moment nog niet de beschikking had over iemand, die het project namens de vereniging kon leiden en die de tijd kon vrijmaken om uit het bestaande archief, de relevante gegevens op te duiken. Uiteindelijk vormde 
zich een werkgroep van 6 waterpolomannen, onder de coördinatie van Harrie van Herpen. Zij allen hadden een jarenlange ervaring met de club en zij konden het project voor een belangrijk gedeelte realiseren. Nadat hun bijdrage met veel dank was voltooid werd de voortgang later overgenomen door Wim Kelders en het bestuurslid Peter van Aarle, om tot een betrouwbare afronding te komen.
Beide mannen verdienen een groot compliment voor hun betrokkenheid en hun bijdrage aan het project.

De geschiedenis leert ons, dat Schijndel al in de jaren dertig van de vorige eeuw beschikte over een groot gegraven buitenbad, bestaande uit twee bassins en zoals gebruikelijk was in die tijd, één bassin bestemd voor de mannen en één voor de vrouwen. Het zwembad werd in de crisisjaren gerealiseerd als werkgelegenheidsproject. Het had ook al de naam 'De Molenheide' en was gelegen op de plek waar nu het hoofdveld is van voetbalvereniging Avanti.

Deze accommodatie heeft er zeker aan bijgedragen om in 1951 het initiatief te nemen tot de oprichting van een zwemvereniging met de naam: S.Z.R.B. ofwel Schijndelse Zwem en Reddings Brigade. Het ledenbestand telde 34 mannen en 26 vrouwen. Gemakkelijk ging het echter allemaal niet en in 1956 kwam er helaas een einde aan. Dat werd door velen betreurd en er volgde een nieuwe actie en daarbij de oprichting, op 28 april 1958, van de 'Zwem- en waterpolovereniging Neptunus’58'. 
De leeftijdsgrens werd op 16 jaar gesteld en er hadden zich 75 leden aangemeld te weten 29 mannen en 46 vrouwen. Het bestuur bestond uit 5 mannen onder leiding van de eerste voorzitter, de huisarts Chris Metz, die vijf jaren in die functie het zwemmen als een noodzakelijkheid zou promoten.

In de jaren die volgden werd er stevig getraind en nam men deel aan officiële zwemwedstrijden en waterpolotoernooien. Er werden diploma’s behaald en kampioenschappen gevierd. In 1966 werd het nieuwe recreatiebad 'De Molenhey' geopend en in 1969 kwam er een overdekt instructiebad in de Deken Baekersstraat bij de toenmalige LTS-school. In 1975 vond de eerste zwemvierdaagse plaats en dat zou een jaarlijks succesvol terugkerend festijn worden. In 1979 kwam het eerste clubblad uit en in het 25-jarig bestaan moest men aangifte doen van het stelen van 7 sportbekers. Met het kunstzwemmen werd in 1997 gestart. Naarmate de jaren vorderden konden diverse zeer actieve leden zich manifesteren en kon aan 10 leden het erelidmaatschap worden toegekend.

In het huidige ledenbestand zien we een toenemende deelname van de vrouwen. Nemen we de periode 2004-2018 dan blijven de mannen redelijk constant rondom de 110 leden en de vrouwen stegen van 100 naar 160 leden. Misschien dat onze nationale toppers daar debet aan zijn?

Het is prettig en nuttig dat de geschiedenis van Neptunus’58 nu als een overzichtelijk document de basis vormt voor een waardevolle toekomst. De vereniging staat ook klaar om sportieve geïnteresseerden te ontvangen. Ook in de organisatie zijn nog enkele functies in te vullen. Je bent van harte welkom, want meedoen doe je zelf. Contactadres: Peter van Aarle, e-mail: petervanaarle58@gmail.com"

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl