Pygmalion Effect

SCHIJNDEL - Ook wel het Rosenthal-effect genoemd, wat aansluit bij de selffullfilling prophesy in de coaching wereld. Wat is dat in hemelsnaam? Trainers hebben van bepaalde spelers verwachtingen, dit kan deels ook onbewust zijn. Hiermee sturen we onbewust de prestaties van die spelers. Dit kan zowel in positieve – als in negatieve zin zijn. Zo kunnen hoge verwachtingen zorgen voor sturing naar betere prestaties en, u zult het al raden, lage verwachtingen naar lagere prestaties. Om het makkelijker te maken, not, noemen we dat laatste ook wel het Golem-effect.

Om alle moeilijke termen maar even achterwege te laten, hoe trainers kijken naar spelers en wat zij van hen verwachten, is dus van grote invloed op de uiteindelijke prestaties. Op basis van wat een trainer van een speler verwacht, zal een trainer daar (onbewust) naar handelen. Omdat er verschillende verwachtingen en behandelingen zijn binnen een team, zullen spelers ook verschillend daarop reageren. Met als gevolg dat de speler gedragingen vertoond die de verwachtingen van de trainer versterken. “Zie je nu wel”, niet realiserende dat de trainer zelf die richting op gestuurd heeft.

De manier waarop trainers dat uiten kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld non-verbaal door te knikken, te glimlachen of meer oogcontact te maken. Verbaal kan dat door vaker te complimenteren of het geven van specifiekere feedback. Dit is het ontwikkelklimaat waarin een speler met hogere verwachtingen zich meestal bevindt. Zoals Sir Alex Ferguson ooit zei “Voor een mens of speler is er niets beter dan “goed gedaan” te horen. Dit zijn de beste twee woorden die in de sportwereld zijn uitgevonden."

Dat wil overigens niet zeggen dat je spelers leeftijdsspecifiek niet op hun fouten mag wijzen, maar vergeet niet dat je als trainer ook voorwaarden kunt scheppen waarin spelers kunnen leren van hun fouten zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Van aanhoudende kritiek wordt niemand beter. Omdat het een onbewust handelen kan zijn en omdat het van invloed is op de talentontwikkeling van een speler, is het goed dat trainers openstaan voor feedback. Verder dat een trainersstaf niet alleen bestaat uit ja-knikkers. Probeer je ervan bewust te worden of je die ene speler waarvan je minder verwacht ook inderdaad anders begeleidt.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl