Compensatieregeling sociale woningbouw van de baan

MEIERIJSTAD - De compensatieregeling waarmee projectontwikkelaars de verplichte eis van 25 procent sociale woningbouw per bouwproject kunnen omzeilen komt er toch niet, dat bepaalde de gemeenteraad donderdag 25 juni. Na een draai van het CDA staan de verhoudingen binnen de coalitie op scherp. 

De compensatieregeling die het mogelijk maakt voor ontwikkelaars om van de eis van 25 procent sociale woningbouw per bouwproject af te wijken, riep tijdens eerdere vergaderingen al weerstand op. Wanneer initiatiefnemers niet aan de eis voldoen moeten ze de woningen in eerste instantie op een andere plek bouwen en wanneer dat niet lukt betalen ze ‘boete’ van 11.600 euro. Dit geld zou dan in een vereveningsfonds komen, dat bestemd is voor ontwikkelaars die juist extra sociale woningen realiseren.

Horten en stoten 
Behalve de eerdere weerstand voorspellen ook de drie ingediende wijzigingsvoorstellen dat het voorstel niet zonder slag of stoot aangenomen zal worden. Kortgezegd is de raad in te delen in twee kampen. De PvdA, Hart en D66 zien wel iets in zo’n compensatieregeling, mits het bedrag verhoogd wordt. De 11.600 euro die nu op tafel ligt is een schijntje volgens de partijen en geen echt obstakel voor op winstgerichte projectontwikkelaars. Stiekem rekenden de initiatiefnemers van het amendement op steun van coalitiepartij CDA, aangezien de partij zich in de commissievergadering nog opwond over het bedrag. Dat blijkt anders te liggen, waardoor de steun voor het voorstel ineens onzeker wordt.

Willekeur 
Een andere groep partijen, bestaande uit Lokaal, Lijst Blanco, de VVD en Gemeentebelang, stelt in een amendement voor dat de compensatieregeling en het bijbehorende vereveningsfonds simpelweg geschrapt worden uit het voorstel, omdat deze regeling bestraffend in plaats van stimulerend zou werken. Uit het betoog van Jankees Schwiebbe blijkt dat het CDA deze mening deelt. “Het kan zelfs leiden tot ongewenste effecten zoals uitstel van bouwen en dat is absoluut niet wenselijk. Daarnaast kan er sprake zijn van willekeur. Als er geld in de pot zit heb je recht op een bijdrage, is er geen geld in de pot krijg je niets en heb je dus pech.”

Ommezwaai 
Het lijkt erop dat het CDA een flinke ommezwaai heeft gemaakt en dat zorgt voor verbazing bij menig raadslid. Hart vraagt zich af waar dit vandaan komt. “Ik had echt het idee dat het CDA aan onze kant stond”, aldus Mirjam van Esch. Ook de fracties van coalitiepartijen zijn verrast. Peter Verbraak (HIER) schrikt van de draai van het CDA en Arie de Zwart (PvdA) vraagt zich af wat er in het tijdsbestek tussen de commissie- en raadsvergadering gebeurd is.

Actie ondernemen 
Het derde wijzigingsvoorstel werd ook ingediend door Lokaal, Lijst Blanco, VVD en Gemeentebelang. Deze motie stelt voor om af te stappen de verplichte 25 procent sociale woningbouw per initiatief. Dit voorstel kan op weinig steun rekenen. “Als we dit schrappen hebben we helemaal niets meer om de sociale woningbouw te garanderen binnen Meierijstad”, aldus Marrik van Rozendaal (D66). Ook portefeuillehouder Rik Compagne (wonen, HIER) ontraadt het wijzigingsvoorstel: “Het is een verstrekkende motie die indruist tegen eerder gemaakte afspraken. Zonder dit instrument kan er helemaal geen sturing meer worden gegeven op de sociale woningbouw.” 
Gesteund door het CDA nam een meerderheid van de gemeenteraad het amendement aan dat ervoor zorgt dat de compensatieregeling en het bijbehorende vereveningsfonds geschrapt worden. Met uitzondering van de SP stemde de hele raad in met het uitgeklede voorstel, dat het onder andere mogelijk maakt dat er flexibele inhuur aangetrokken kan worden en dat de woonvisie als structuurvisie wordt vastgesteld.

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl