Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

SCHIJNDEL - De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Nu ook hoofdwaterlopen dreigen droog te vallen, is het van groot belang extra zuinig om te gaan met het nog beschikbare water om dit zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekken ze (de uitbreiding op) het verbod weer in.

Wijzigingen per 11 augustus:
Het onttrekkingsverbod is uitgebreid met het Kanaal van Deurne en de Helenavaart
We stellen beperkingen in aan het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van kapitaalsintensieve teelten
Er mag maximaal 20m3 per uur door een teler aan een peilvak worden onttrokken
De teler die van deze uitzondering gebruik wil maken, doet hiervan wekelijks vooraf melding bij ons Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 088 - 17 88 000.
Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel de onttrekkingen die plaatsvinden op basis van een vergunning, als voor de onttrekkingen die plaatsvinden op grond van de Algemene Regels Keur 2015.

Gebieden
Het verbod blijft van kracht voor de gebieden:

District Raam. Met uitzondering van De Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam
District Beneden Aa
District Boven Aa. Met uitzondering van de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse).

Uitzonderingen op het verbod
Dit onttrekkingsverbod betreft een algeheel onttrekkingsverbod. Hierop gelden wel enkele uitzonderingen:

Weidepompen voor het water geven aan vee
Water gebruikt voor het blussen van branden
Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage
Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt tot een maximum van 20 m3 per uur. In verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater en/of ten gevolge van zonverbranding: De teler die van deze uitzondering gebruik wil maken, doet hiervan wekelijks vooraf melding bij ons Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 088 - 17 88 000.
Deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water;
Deze uitzonderingen en de toelichting hierop lees je terug in de uitgebreide bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl