Natuurinclusief bouwen, een nieuw begrip in Meierijstad?

MEIERIJSTAD - Voor Gemeentebelang Meierijstad hoort natuurinclusief bouwen ook in Meierijstad vanzelfsprekend te zijn. Natuurinclusief betekent dat rekening wordt gehouden met de leefmogelijkheden voor dieren die in en om woningen en in onze tuinen leven. Bijvoorbeeld vogels en kleine zoogdieren. In steden als Amsterdam en Den Bosch is hiervoor al jaren geleden door de gemeenteraden beleid vastgesteld. Wanneer we natuurinclusief bouwen, worden elementen aan te bouwen woningen of andere gebouwen aangebracht, die bijvoorbeeld vogels en vleermuizen de kans geven te nestelen of te rusten.
Bijvoorbeeld stenen die zijn voorzien van een spleet of kleinen opening voor vleermuizen. Deze stenen zijn verder dicht zodat de vogel of vleermuis niet in de woning kan komen. Een ander voorbeeld zijn speciale dakpannen waar huismussen, spreeuwen of gierzwaluwen kunnen nestelen. Moderne daken zijn vaak zo goed afgesloten dat onder de dakpannen geen ruimte is voor deze vogels om te nestelen. De huiszwaluw wordt het gemakkelijker gemaakt wanneer onder overstekken kleine steunen worden aangebracht waarop ze hun nest kunnen vastzetten. Wanneer iedereen zijn tuin afschermt met gaas of een schutting, wordt het de egels moeilijk gemaakt. Die hebben een groter gebied nodig dan een klein afgeschermd stadstuintje. Wanneer ze onder het gaas of schutting door kunnen kruipen, kunnen ze van tuin naar tuin. Al met al heel veel kleine en niet dure mogelijkheden, die deze dieren hard nodig hebben om ook in de toekomst te (over)leven in de menselijke omgeving. De gebruikelijke struiken en bomen, en hier en daar een wat verwilderde tuin, leveren ook nog steeds een bijdrage.
Een voorbeeld van het gevolg van moderne bouwwijzen, is de geschiedenis van de huismus. In 30 jaar is het van de meest talrijke, onbeschermde vogelsoort een in veel wijken schaarse (beschermde) broedvogel geworden. Dit eigenwijze vogeltje heeft het in veel nieuwe wijken erg moeilijk. In de jaarlijkse tuinvogeltelling is de huismus zijn eerste plaats al jaren kwijt.
Vogels en kleine zoogdieren geven een vrolijke noot aan onze woonomgeving. Met kleine aanpassingen kunnen we het ze gemakkelijker maken. Gemeentebelang Meierijstad zou graag zien dat ook in Meierijstad een beleid wordt gevoerd om meer natuurinclusief te bouwen en om de burgers te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl