Bomenfonds van Hart krijgt vooralsnog weinig steun

MEIERIJSTAD - Politieke partij Hart pleit voor een bomenfonds in Meierijstad, zodat er nog meer geld beschikbaar is voor herbeplanting en herstel van bomen. In de commissievergadering vroegen politici zich af wat hier nou eigenlijk de toegevoegde waarde van is.

In de motie vraagt Hart het College onderzoek te doen naar een eventueel bomenfonds. De partij haakt aan bij de gemeentelijke ambitie om over een aantal jaar CO2 neutraal te zijn. Hoe meer bomen, hoe meer CO2 wordt opgenomen, redeneert Hart. De pot zou gevuld kunnen worden met geld dat verzekeringen uitkeren nadat een boom met schade weggehaald is, of met boetes die betaald worden na illegale kap. De partij ziet graag dat de resultaten van dit onderzoek voor het nieuwe jaar gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.

De pot 
"Het plan klinkt goed", vindt Eric de Vries (Hier). “Zo wordt geld dat nodig is voor herstel en compensatie daar ook daadwerkelijk voor gebruikt. Bomen zijn van groot belang voor onze gezondheid en ons welzijn.” Net als anderen is De Vries nieuwsgierig naar de hoeveelheid geld waaruit het fonds zou kunnen bestaan. Initiatiefnemer Lambèr Gevers (Hart) noemt de gemeente Laarbeek als voorbeeld, waar er een paar jaar geleden nog tachtigduizend euro in de pot zat. 
Nog niet zo lang geleden stelde de gemeenteraad een bomenbeleidsplan in, waarin staat hoe de komende jaren voor meer bomen gezorgd gaat worden. Verschillende commissieleden willen daarom weten waarom zo’n fonds dan nog nodig is. Allereerst verduidelijkt Gevers dat het geld in het fonds nog bovenop het bedrag komt dat al begroot was voor de aanplant en het onderhoud van bomen. Door extra geld beschikbaar te stellen zou de gemeente laten zien dat het een groene gemeente wil zijn, en worden bewoners extra bewust gemaakt van het belang van bomen.

Risico 
Net als sommige commissieleden denkt portefeuillehouder Harry van Rooijen (VVD) dat zo’n fonds weleens voor enorme administratieve lasten kan zorgen. Ook ziet de wethouder geen toegevoegde waarde van het fonds. “Ik loop er niet warm voor.” Donderdag 24 september stemt de gemeenteraad over de motie.

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl