Blokkendoos behaalt certificaat Groen Licht!

SCHIJNDEL - Kinderopvang de Blokkendoos in Schijndel ontving woensdag 7 oktober uit handen van wethouder Harry van Rooijen het 150ste certificaat Groen Licht! Met vier nieuwe certificeringen Groen Licht! in gemeente Meierijstad zijn er in Noord-Brabant in totaal 152 gecertificeerde kinderdag- en peuteropvanglocaties waar de aandacht voor verkeersveiligheid goed tot uitstekend is geborgd.

Een resultaat om trots op te zijn, want Meierijstad heeft in samenwerking met de kinderopvang en Edux (Ulvenhout/Eindhoven) inmiddels een groot netwerk Groen Licht! voor verkeersveiligheid in de kinderopvang opgebouwd. De gemeente telt maar liefst 25 gecertificeerde kinderdagverblijven/peuteropvanglocaties met het keurmerk Groen Licht! van de (in totaal) 50 locaties in Meierijstad! De Blokkendoos heeft een hoge score behaald waarmee zij het Plus Label hebben binnengehaald, als eerste van Schijndel.

JONGleren in het Verkeer 
De gemeente is in 2012 gestart met het aanbieden van het educatieve project JONGleren in het Verkeer voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun professionele opvoeders. JONGleren in het Verkeer bood hen (aanvullende) scholing, een box met verkeersmaterialen voor de kinderen. En ook de ouders van de jonge kinderen werden erbij betrokken middels een interactieve bijeenkomst en voorlichting over veilig vervoeren van jonge kinderen en wat je thuis kunt doen aan verkeersopvoeding.
Pedagogisch medewerkers (werkzaam in de kinderopvang) en ouders worden bewust gemaakt van hun voorbeeldrol. Hierdoor komen jonge kinderen op speelse wijze in aanraking met verkeer.
Sinds 2014 biedt de gemeente aan de kinderopvang de mogelijkheid om te certificeren met keurmerk Groen Licht! Naast het thema verkeer met de kinderen, brengen zij ook de verkeersveilige omgeving op hun locatie in kaart. En betrekken ze zelf de ouders erbij middels onder meer voorlichting over veilig vervoeren en verkeersopvoeding en verkeersactiviteitentips om thuis samen met hun kind te doen.
Het educatieve programma JONGleren in het verkeer maakt ouders bewust van hun rol als verkeersopvoeder en biedt professionele opvoeders in de kinderopvang suggesties voor verkeersactiviteiten met kinderen, want JONG geleerd is OUD gedaan.

Werken volgens de geldende normen
Kinderdagopvang De Blokkendoos is in 2019 gestart om toe te werken naar een label Groen Licht! voor verkeersveiligheid in de kinderopvang. Ze waren nog bezig om hun portfolio Groen Licht! met verkeersactiviteiten samen te stellen, toen iedereen, ook de kinderopvang, te maken kreeg met de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Met de op 7 oktober behaalde certificering Groen Licht! laat het team zien dat zij doorzetters zijn en er veel belang aan hechten om hun aandacht voor verkeersveiligheid te borgen in hun beleid.
Bowie Rijkers is gespecialiseerd pedagogisch medewerker bij Kinderopvang de Blokkendoos zij heeft het project binnen het team gecoördineerd. “We hebben een portfoliomap met bewijsstukken aangemaakt”, vertelt ze. “Daarin hebben we bijvoorbeeld aangetoond hoe we omgaan met uitstapjes. Wanneer wij met de kinderen op pad gaan begeleiden wij hen met tenminste twee pedagogisch medewerkers, de kinderen zitten in een gordeltje in de duwkar, een of twee kinderen aan de hand mee laten lopen mag ook. Het thema ‘JONGleren in het Verkeer’ komt jaarlijks terug, met allerlei thema gerelateerde activiteiten. Met het behalen van het certificaat Groen Licht! Laten we bij Kinderopvang de Blokkendoos zien dat wij werken volgens de normen die hiervoor gelden.”

Op de foto: vlnr Rita van den Dungen directeur KOV de Blokkendoos, wethouder Harry van Rooijen en Bowie Rijkers gespecialiseerd pedagogisch medewerker en projectcoördinator.

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl